TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "SUẤT CƠM CHAY SẺ CHIA CÙNG SĨ TỬ"

Thảo luận trong 'Từ Thiện' bắt đầu bởi Apollo, 5 Tháng bảy 2011.

 1. Apollo

  Apollo Guest

  Trưa ngày hôm qua, 4-7-211, 5430 suất cơm do ban tổ chức thực hiện đã chuyển tới tay sĩ tử và các phụ huynh.Dưới đây là các thông tin thống kê chính thức và đầy đủ nhất của ban tổ chức:

  TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH SUẤT CƠM CHAY SẺ CHIA CÙNG SĨ TỬ
  I. Ban Tổ chức:
  • Báo Giáo dục và Thời đại
  • Thành đoàn Hà Nội
  • Quỹ Nguồn Sáng
  • Diễn đàn Nhân Trắc Học
  II. Nhà Tài Trợ:
  • Các Chùa: Chùa Phổ Linh, Chùa Vân Hồ
  • Các Tổ chức: Tập đoàn HAPRO, Cty Cổ Phần đầu tư XNK TL, Sàn BĐS Thành Đô, quán chay Âu Lạc 277 ngõ Văn Chương, quán chay Khải Tường.
  • Các Cá Nhân: danh sách dưới đây.
  <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54">
  [FONT=&quot]STT[/FONT]
  </td> <td style="width:212.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284">
  [FONT=&quot]Mạnh Thường Quân[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255">
  [FONT=&quot]Ủng hộ[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 1.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị whiterobin[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ (= 6 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 2.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị anhnpa[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ (= 6 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 3.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Anh ThanhCuong[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]1.550.000 VNĐ (= 103 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 4.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Lantrang4 [/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]150.000 VNĐ (=10 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 5.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Thanh252vn[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]150.000 VNĐ (=10 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 6.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Giang Bắc (Bac55)[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]500.000 VNĐ (= 33 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 7.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Nhà hảo tâm giấu tên chuyển tiền vào tk TCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]500.000 VNĐ (= 33 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 8.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Anh ThanhCuong lần 2[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100 USD [/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 9.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Hoàng Mai An[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]220.000 VNĐ (= 15 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 10.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Cháu Đoàn Ngọc Diệp[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]45.000 VNĐ (=3 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 11.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Anh Binlemon chuyển vào tk VCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]200.000 VNĐ (=13 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 12.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Jojo2508 chuyển tiền vào tk VCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]200.000 VNĐ (=13 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 14.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Nhà hảo tâm giấu tên chuyển tiền vào tk VCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ (=6 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 15.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Phạm Kim Lan chuyển tiền vào tk TCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]200.000 VNĐ (= 13 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:15"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 16.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Công ty Hapro ủng hộ[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]3.000.000 VNĐ[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:16"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 17.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Blue river[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ (=6 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:17"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 18.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị phuong2t[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]200.000 VNĐ (=13 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:18"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 19.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]tk 0071002969514[/FONT][FONT=&quot] ck vào tk VCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ (=6 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:19"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 20.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Lan trắng[/FONT][FONT=&quot] ck Vào tk TCB[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]200.000 VNĐ (=13 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:20"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 21.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Helen Ck vào TK BIDV[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ (=6 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:21"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 22.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Chị Hồng Công ty nước sạch HÀ Nội[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]200.000 VNĐ (=13 suất ăn)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:22"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 23.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]santhanhdo[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]500.000 VNĐ (=33 suất)[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:23"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 24.
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Nhà hảo tâm Giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]100.000 VNĐ[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:24"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54"> 25
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284"> [FONT=&quot]Nhà Hảo tâm Giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255"> [FONT=&quot]45.000 VNĐ[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:25"> <td style="width:40.85pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="54">
  </td> <td style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="284">
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:26;mso-yfti-lastrow:yes"> <td colspan="2" style="width:253.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="338">
  </td> <td style="width:191.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="255">
  </td> </tr> </tbody></table>

  <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
  <table class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing:0cm;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:2.25pt; mso-table-rspace:2.25pt;mso-table-anchor-vertical<img src=" images="" smilies="" tongue.gif"="" alt="" title="Stick Out Tongue" smilieid="5" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]Số TT[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mạnh Thường Quân[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]Số tiền[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170"> [FONT=&quot]Ghi chú/ Số TK[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]1[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms Hương (Hào Nam)[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]2[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms Hương Liên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]300.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]3[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr Phạm Quốc Năng[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]200.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]4[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Bé Minh Quang[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]100.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]5[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr&Mrs H-A[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]6[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms Hoàng Hằng[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.000.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]7[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]150.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170"> [FONT=&quot]06110071420001 – vcb[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]8[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]100.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170"> [FONT=&quot]06111035228001 – vcb[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]9[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]150.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170"> [FONT=&quot]0611001606415 – vcb[/FONT]
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]10[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr Trần Phương[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]11[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Chú Trung xe lăn[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]100.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]13[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Bé Thanh Vân[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]50.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]14[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr Hùng Hải[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.000.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]15[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Bé Tấn Sang[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:15"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]16[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms Minh Hằng[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:16"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]17[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms Phan Vân Anh[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:17"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]18[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:18"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]19[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Bé Đỗ Thành Minh[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:19"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]20[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]150.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:20"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]21[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]500.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:21"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]22[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr Việt và gia đình[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]2.000.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:22"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]23[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Bé Bảo Minh[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]50.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:23"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]24[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]50.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:24"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]25[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]150.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:25"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]26[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr Công Thắng[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]2.000.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:26"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]27[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Mr&Ms Huong Tri[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]300.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:27"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]28[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]600.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:28"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]29[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms. Quỳnh Nga[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]300.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:29"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]30[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Cty cổ phần đầu tư XNK TL (Đống Đa)[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.000.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:30"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]31[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Ms Mỹ Hạnh[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.000.000[/FONT]
  </td> <td style="width:127.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:31;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:35.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="47"> [FONT=&quot]32[/FONT]
  </td> <td style="width:194.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="259"> [FONT=&quot]Một nhà hảo tâm giấu tên[/FONT]
  </td> <td style="width:76.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top" width="102"> [FONT=&quot]1.000.000[/FONT]
  </td> <td style="border:none;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
  </td> </tr> </tbody></table>


  III. Tình Nguyện Viên
  • Đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại các trường: 20x11=220 người
  • Các Phật tử chùa Phổ Linh, Vân Hồ: 100 người
  • Tình nguyện viên, cộng tác viên quán chay Âu Lạc, Khải Tường: 120 người
  • Tình nguyện trẻ: 80 người.
  • Nhân Trắc Học: 20 người.
  =>TỔNG SỐ TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: 540 TNV

  IV. Số liệu quyên góp

  TỔNG SỐ TIỀN MẶT QUYÊN GÓP CHO QUỸ NGUỒN SÁNG VÀ QUỸ TỪ THIỆN NHÂN TRẮC HỌC: 27.810.000 + 100USD (=2000 suất)
  • Chùa Phổ Linh: 2600 suất
  • Chùa Vân Hồ: 250 suất
  • Quán chay Âu Lạc 277 ngõ Văn Chương: 2 triệu + 80 suất thêm+ 5 tạ vải+2000 tờ tạp chí Sức khỏe và đồng sống chuyên trang về ăn chay
  • Quán chay Khải Tường: 50 bình trà + 500 suất thêm cho phân viện Báo chí.
  SỐ SUẤT ĂN: 3430 suất ăn

  TỔNG SỐ SUẤT ĂN CHUYỂN ĐẾN TAY SĨ TỬ: 5430 SUẤT ĂN

  NGOÀI RA CÒN CÓ: 5 tạ vải Và 2000 tạp chí Sức Khỏe và Đời sống chuyên trang về Ăn Chay cùng với các tài sản vô hình khác...

  V. Danh sách các trường nhận suất ăn:
  • Đại Học Mỏ địa chất
  • Đại Học Thương Mại
  • Học viện Quản Lý
  • Học viện KTQS
  • Phân viện báo chí và tuyên truyền
  • Đại học Sư Phạm
  • Đại học Giao thông
  • Đại học KHTN
  • Đại học Công Nghiệp
  • Đại học KTQD
  • Đại học Kinh doanh và Công Nghiệp
  TỔNG SỐ: 11 Trường Đại Học

  VI. Nhận xét đánh giá: <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
  • Loại bỏ tất cả chi phí băng rôn khẩu hiệu gây lãng phí không cần thiết. Tất cả tiền quyên góp đều tập trung vào việc mua suất ăn gửi đến sĩ tử
  • Đảm bảo số lượng suất ăn như thông báo gửi đến các trường.
  • Mặc dù thời tiết nóng 100% Các suất ăn đảm bảo vệ sinh, do đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ về thời gian và khâu chuẩn bị nguyên vật liệu cho nên không có hiện tượng hư hỏng.
  • Đảm bảo kế hoạch vận chuyến đúng nơi đúng thời gian như đã thông báo với các đoàn trường.
  • Các suất ăn đã chuyển đến tận tay sĩ tử.
  • Thừa suất ăn tại đại học Công nghiệp.
  • Thúc đẩy Truyền tấm lòng yêu thương, ngọn lửa nhiệt tình và tinh thần sẵn sàng cống hiến tới các bạn thanh niên.
   
  Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2011
 2. Apollo

  Apollo Guest

  Ðề: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "SUẤT CƠM CHAY SẺ CHIA CÙNG SĨ TỬ"

  Hình ảnh nhật ký chương trình:
  18h ngày 30.6.2011 Họp mặt ban tổ chức, nhà tài trợ, lãnh đạo các đoàn trường và trưởng đoàn tình nguyện viên tại trụ sở của Nhân Trắc Học để lên kế hoạch thực hiện.
  [​IMG]

  4h chiều ngày 3.7.2011, chuẩn bị suất ăn tại chùa Phổ Linh (theo petrotimes):
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  2h đêm ngày 4.7 tại quán cơm chay Âu Lạc 277 Văn Chương:

  4h sáng ngày 4.7 tại chùa Vân Hồ, Các TNV chuẩn bị suất cơm chay tại chùa
  [​IMG]
  [​IMG]
  5h sáng tại chuẩn bị vải cho các suất ăn tại chợ đầu mối Long Biên:
  [​IMG]
  [​IMG]
  7h30 sáng, đóng gói suất ăn tại quán cơm chay Khải Tường:
  http://www.youtube.com/watch?v=ofoi3n0Eml4
  [​IMG]
  [​IMG]


  8h sáng đóng gói tại quán cơm chay Âu Lạc:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  8h30 đóng gói suất ăn tại chùa Phổ Linh (nguồn:phụ nữ ngày nay):
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  10h sắp xếp suất ăn ra bàn tại chùa Vân Hồ:
  [​IMG]
  [​IMG]

  (đang tiếp tục cập nhật)
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2011
 3. Apollo

  Apollo Guest

  Ðề: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "SUẤT CƠM CHAY SẺ CHIA CÙNG SĨ TỬ"

  Phát suất ăn tại các địa điểm:
  Đại diện chùa Phổ Linh cùng với các bạn TNV phát cơm cho sĩ tử (nguồn báo Giáo Dục và Thời Đại:
  [​IMG]
  Chùa Vân Hồ:
  [​IMG]
  Tại đại học Mỏ - Địa chất nguồn Petrotimes:
  [​IMG]
  [​IMG]
  Đại học Giao Thông (nguồn VTC):
  [​IMG]

  Đại học Công Nghiệp (nguồn báo Giáo dục và Thời Đại):
  [​IMG]

  Học viện quản lý (nguồn báo Giáo Dục và thời đại):
  [​IMG]

  Đại diện nguồn sáng phát cơm cho sĩ tử:
  [​IMG]

  Thí sinh và phụ huynh nhận cơm:
  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2011
 4. Apollo

  Apollo Guest

 5. bac55

  bac55 New Member

  Tham gia ngày:
  28 Tháng sáu 2008
  Bài viết:
  31
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "SUẤT CƠM CHAY SẺ CHIA CÙNG SĨ TỬ"

  Cảm ơn các cô bác, các anh chị em và các bạn đã quá chu đáo.
  Chúc các cô bác, anh chị em và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn luôn đầy nhiệt huyết đóng góp thời gian, tâm trí và sức lực đồng hành cùng trang Web nhantrachoc.net trong mọi hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
   
 6. anlac

  anlac Guest

 7. Apollo

  Apollo Guest

  Ðề: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "SUẤT CƠM CHAY SẺ CHIA CÙNG SĨ TỬ"

  TỔNG KẾT THU CHI TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN THÁNG 7

  Cập nhật đóng góp chương trình Từ quỹ Nguồn sáng và Nhân trắc học :
  Tổng thu: 27.810.000 + 100USD = 29.810.000
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="57">Số TT</td> <td valign="top" width="246">Mạnh thường quân</td> <td valign="top" width="104">Số tiền</td> <td valign="top" width="170">Ghi chú/số TK</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">1.</td> <td valign="top" width="246">Chị whiterobin</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">2.</td> <td valign="top" width="246">Chị anhnpa</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">3.</td> <td valign="top" width="246">Anh ThanhCuong</td> <td valign="top" width="104">1.550.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">4.</td> <td valign="top" width="246">Chị Lantrang4 </td> <td valign="top" width="104">150.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">5.</td> <td valign="top" width="246">Chị Thanh252vn</td> <td valign="top" width="104">150.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">6.</td> <td valign="top" width="246">Chị Giang Bắc (Bac55)</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">7.</td> <td valign="top" width="246">Nhà hảo tâm giấu tên chuyển tiền vào tk TCB</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">8.</td> <td valign="top" width="246">Anh ThanhCuong lần 2</td> <td valign="top" width="104">100 USD</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">9.</td> <td valign="top" width="246">Hoàng Mai An</td> <td valign="top" width="104">220.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">10.</td> <td valign="top" width="246">Cháu Đoàn Ngọc Diệp</td> <td valign="top" width="104">45.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">11.</td> <td valign="top" width="246">Anh Binlemon chuyển vào tk VCB</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">12.</td> <td valign="top" width="246">Jojo2508 chuyển tiền vào tk VCB</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">14.</td> <td valign="top" width="246">Nhà hảo tâm giấu tên chuyển tiền vào tk VCB</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">15.</td> <td valign="top" width="246">Chị Phạm Kim Lan chuyển tiền vào tk TCB</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">16.</td> <td valign="top" width="246">Công ty Hapro ủng hộ</td> <td valign="top" width="104">3.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">17.</td> <td valign="top" width="246">Chị Blue river</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">18.</td> <td valign="top" width="246">Chị phuong2t</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">19.</td> <td valign="top" width="246">tk 0071002969514 ck vào tk VCB</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">20.</td> <td valign="top" width="246">Chị Lan trắng ck Vào tk TCB</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">21.</td> <td valign="top" width="246">Chị Helen Ck vào TK BIDV</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">22.</td> <td valign="top" width="246">Chị Hồng Công ty nước sạch HÀ Nội</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">23.</td> <td valign="top" width="246">santhanhdo</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">24.</td> <td valign="top" width="246">Giấu tên</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">25</td> <td valign="top" width="246">Giấu tên</td> <td valign="top" width="104">45.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">1</td> <td valign="top" width="246">Ms Hương (Hào Nam)</td> <td valign="top" width="104">1.500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">2</td> <td valign="top" width="246">Ms Hương Liên</td> <td valign="top" width="104">300.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">3</td> <td valign="top" width="246">Mr Phạm Quốc Năng</td> <td valign="top" width="104">200.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">4</td> <td valign="top" width="246">Bé Minh Quang</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">5</td> <td valign="top" width="246">Mr&Mrs H-A</td> <td valign="top" width="104">1.500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">6</td> <td valign="top" width="246">Ms Hoàng Hằng</td> <td valign="top" width="104">1.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">7</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">150.000</td> <td valign="top" width="170">06110071420001 – vcb</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">8</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">06111035228001 – vcb</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">9</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">150.000</td> <td valign="top" width="170">0611001606415 – vcb</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">10</td> <td valign="top" width="246">Mr Trần Phương</td> <td valign="top" width="104">1.500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">11</td> <td valign="top" width="246">Chú Trung xe lăn</td> <td valign="top" width="104">100.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">12</td> <td valign="top" width="246">Bé Thanh Vân</td> <td valign="top" width="104">50.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">13</td> <td valign="top" width="246">Mr Hùng Hải</td> <td valign="top" width="104">1.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">14</td> <td valign="top" width="246">Bé Tấn Sang</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">15</td> <td valign="top" width="246">Ms Minh Hằng</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">16</td> <td valign="top" width="246">Ms Phan Vân Anh</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">17</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">18</td> <td valign="top" width="246">Bé Đỗ Thành Minh</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">19</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">150.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">20</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">500.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">21</td> <td valign="top" width="246">Mr Việt và gia đình</td> <td valign="top" width="104">2.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">22</td> <td valign="top" width="246">Bé Bảo Minh</td> <td valign="top" width="104">50.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">23</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">50.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">24</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">150.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">25</td> <td valign="top" width="246">Mr Công Thắng</td> <td valign="top" width="104">2.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">26</td> <td valign="top" width="246">Mr&Ms Huong Tri</td> <td valign="top" width="104">300.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">27</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">600.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">28</td> <td valign="top" width="246">Ms. Quỳnh Nga</td> <td valign="top" width="104">300.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">29</td> <td valign="top" width="246">Cty cổ phần đầu tư XNK TL (Đống Đa)</td> <td valign="top" width="104">1.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">30</td> <td valign="top" width="246">Ms Mỹ Hạnh</td> <td valign="top" width="104">1.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">31</td> <td valign="top" width="246">Một nhà hảo tâm giấu tên</td> <td valign="top" width="104">1.000.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">
  </td> <td valign="top" width="246">Tổng số </td> <td valign="top" width="104">29.810.000</td> <td valign="top" width="170">
  </td> </tr> </tbody> </table> Tổng thu: 29.810.000 (1)
  Tổng chi: 28.500.000 (2)
  Gồm:
  - Trả Âu Lạc: 13.500.000 (=13.500 x 1.000 suất)
  - Trả Khải Tường: 15.000.000 (=15.000 x 1.000 suất)
  Còn dư để chương trình sau: (1) – (2) = 29.810.000 – 28.500.000 = 1.310.000
   

Chia sẻ trang này