Tử Vi Tinh Điển

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi cabachlong, 23 Tháng bảy 2006.

 1. phanthaianh

  phanthaianh Hội Viên Kim Cương

  Tham gia ngày:
  22 Tháng bảy 2006
  Bài viết:
  121
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Tử Vi Tinh Điển

  LUẬN VỀ CÁC SAO TỬ VI
  - Lời nói đầu 3
  - Lời dẫn 5
  - Các cách sao 6
  - Luận về sao Tử Vi 7
  - Luận về sao Thiên Cơ 12
  - Luận về sao Thái Dương 15
  - Luận về sao Vũ Khúc 19
  - Luận về sao Thiên Đồng 22
  - Luận về sao Liêm Trinh 25
  - Luận về sao Thiên Phủ 29
  - Luận về sao Thái Âm 31
  - Luận về sao Tham Lang 34
  - Luận về sao Cự Môn 37
  - Luận về sao Thiên Tướng 40
  - Luận về sao Thiên Lương 43
  - Luận về sao Thất Sát 46
  - Luận về sao Phá Quân 51

  NHỮNG SAO CẤP HAI
  - Luận về sao Văn Xương 56
  - Luận về sao Văn Khúc 57
  - Luận về Xương Khúc 58
  - Luận về Tả Phụ, Hữu Bật 62
  - Luận về Thiên Khôi Thiên Việt 65
  - Luận về Tam Thai, Bát Tọa 68
  - Luận về Lộc Mã 69
  - Luận về Hỏa Tinh Linh Tinh 74
  - Luận về Kình Dương Đà La 78
  - Luận về Địa Không Địa Kiếp 84

  NHỮNG SAO CẤP BA
  - Luận về sao Thiên Không 89
  - Luận về Tuần Triệt 91
  - Luận về Long Trì Phượng Các 94
  - Luận về Ấn Quang Thiên Quí 95
  - Luận về Thai Phụ Phong Cáo 95
  - Luận về Thiên Quan Thiên Phúc 96
  - Luận về Thiên Tài Thiên Thọ 96
  - Luận về Tam Thai Bát Tọa 96
  - Luận về Thiên Đức Nguyệt Đức 97
  - Luận về Thiên Khốc Thiên Hư 97
  - Luận về Thiên Hình 98
  - Luận về Thiên Riêu 100
  - Luận về Kiếp Sát 101
  - Luận về Cô Thần Quả Tú 102
  - Luận về Phá Toái 102
  - Luận về Lưu Hà Thiên Trù 102
  - Luận về Quốc Ấn 103
  - Luận về Giải Thần Thiên Khố 103

  NHỮNG SAO CẤP BA (phần 2)
  - Luận về Hồng Loan Thiên Hỉ 105
  - Luận về sao Đào Hoa 106
  - Luận về Hoa Cái 108
  - Nói về vòng Tướng Tinh 109
  - Luận về vòng Tràng Sinh 110
  - Luận về Tràng Sinh 111
  - Luận về Mộc Dục 111
  - Luận về Quan Đới 111
  - Luận về Lâm Quan 111
  - Luận về Đế Vượng 112
  - Luận về Suy 112
  - Luận về Bệnh 112
  - Luận về Tử 112
  - Luận về Mộ 112
  - Luận về Tuyệt 113
  - Luận về Thai 113
  - Luận về Dưỡng 114
  - Luận về vòng Bác Sĩ 114
  - Luận về Lực Sĩ 115
  - Luận về Thanh Long 115
  - Luận về Tiểu Hao 115
  - Luận về Tướng Quân 115
  - Luận về Tấu Thư 116
  - Luận về Phi Liêm 116
  - Luận về Hỉ Thần 116
  - Luận về Bệnh Phù 116
  - Luận về Đại Hao 116
  - Luận về Phục Binh 117
  - Luận về Quan Phủ 118
  - Luận về vòng Thái Tuế 119
  - Luận về Thái Tuế 119
  - Luận về Thiếu Dương 120
  - Luận về Tang Môn 120
  - Luận về Bạch Hổ 120
  - Luận về Thiếu Âm 123
  - Luận về Quan Phù 123
  - Luận về Tử Phù 123
  - Luận về Tuế Phá 123
  - Luận về Long Đức Phúc Đức 123
  - Luận về Trực Phù 123
  - Nói về ngũ hành sở thuộc của các tạp diệu 124
  - Luận về sao Âm Sát 125
  - Quan Phủ và Quan Phù 125

  TỨ HÓA LỘC - QUYỀN - KHOA - KỊ
  - Định nghĩa chữ HÓA 127
  - Luận về Hóa Lộc 127
  - Luận về Hóa Quyền 127
  - Luận về Hóa Khoa 127
  - Luận về Hóa Kị 127
  Tác động của Tứ Hóa 128
  Tác động của Hóa Lộc tới các chủ tinh
  - Hóa Lộc - Liêm Trinh 128
  - Hóa Lộc - Thiên Cơ 129
  - Hóa Lộc - Thiên Đồng 129
  - Hóa Lộc - Thái Âm 130
  - Hóa Lộc - Tham Lang 130
  - Hóa Lộc - Vũ Khúc 131
  - Hóa Lộc - Thái Dương 131
  - Hóa Lộc - Cự Môn 132
  - Hóa Lộc - Thiên Lương 132
  - Hóa Lộc - Phá Quân 133
  Tác động của Hóa Quyền với các chủ tinh
  - Hóa Quyền - Cự Môn 133
  - Hóa Quyền - Vũ Khúc 134
  - Hóa Quyền - Tử Vi 134
  - Hóa Quyền - Thái dương 134
  - Hóa Quyền - Tham Lang 135
  - Hóa Quyền - Thiên đồng 135
  - Hóa Quyền - Thiên Cơ 136
  - Hóa Quyền - Thiên lương 136
  - Hóa Quyền - Thái Âm 137
  - Hóa Quyền - Phá quân 137
  Tác động của Hóa Khoa với các chủ tinh
  - Hóa Khoa - Vũ khúc 137
  - Hóa Khoa - Tử Vi 137
  - Hóa Khoa - Thái dương 139
  - Hóa Khoa - Thiên Cơ 139
  - Hóa Khoa - Văn Xương 139
  - Hóa Khoa - Thiên Lương 140
  - Hóa Khoa - Thái Âm 140
  - Hóa Khoa - Văn Khúc 141
  - Hóa Khoa - Thiên Phủ 141
  Tác động của Hóa Kị với các chủ tinh
  - Hóa Kị - Thái dương 142
  - Hóa Kị - Liêm Trinh 142
  - Hóa Kị - Thái Âm 142
  - Hóa Kị - Cự Môn 143
  - Hóa Kị - Thiên Đồng 143
  - Hóa Kị - Thiên Cơ 144
  - Hóa Kị - Vũ Khúc 144
  - Hóa Kị - Tham Lang 144
  - Hóa Kị - Văn Xương 145
  - Hóa Kị - Văn Khúc 145
  - Nhưng câu phú về Lộc Quyền Khoa Kị 146

  TẠP LUẬN VỀ CUNG CÁCH NGŨ HÀNH, NHỮNG CÂU PHÚ VÀ VẬN HẠN
  - Quan Phương Thập Dụ 149
  - Những cách cục 150
  - Sự liên hệ của thập nhị cung 151
  - Nói chuyện ngũ hành, sinh khắc, chế hóa 152
  - Những bài phú 152
  Mười hai cung
  - Mệnh cung 156
  - Bào cung 165
  - Phối cung 166
  - Tử Tức cung 168
  - Tài Bạch cung 170
  - Tật Ách cung 171
  - Thiên Di cung 173
  - Nô cung 174
  - Quan Lộc cung 175
  - Điền Trạch cung 176
  - Phúc Đức cung 177
  - Phụ Mẫu cung 178
  - Nói về vận hạn 179
  - Bàn về vận hạn và những sao lưu 181
  - Tử Vi không phải là "Rippey believe it or not" 181

  PHẦN PHỤ NẠP ÂM
  - Nạp âm là gì? 183
  - Nạp âm và lá số Tử Vi 184
  - Ý nghĩa của mỗi nạp âm 184
  KIM
  - Hải Trung Kim 184
  - Kim Bá Kim 185
  - Bạch Lạp Kim 185
  - Sa Trung Kim 185
  - Kiếm Phong Kim 185
  - Thoa Xuyến Kim 186
  THỦY
  - Giản Hạ Thủy 186
  - Đại Khê Thủy 186
  - Trường Lưu Thủy 187
  - Thiên Hà Thủy 187
  - Tỉnh Tuyền Thủy 187
  - Đại Hải Thủy 187
  MỘC
  - Tang Đố Mộc 188
  - Tùng Bách Mộc 188
  - Đại Lâm Mộc 188
  - Dương Liễu Mộc 189
  - Thạch Lựu Mộc 189
  - Bình Địa Mộc 189
  HỎA
  - Tích Lịch Hỏa 189
  - Lô Trung Hỏa 190
  - Phú Đăng Hỏa 190
  - Thiên Thượng Hỏa 190
  - Sơn Hạ Hỏa 190
  - Sơn Đầu Hỏa 191
  THỔ
  - Bích Thượng Thổ 191
  - Thành Đầu Thổ 191
  - Sa Trung Thổ 191
  - Lộ Bàng Thổ 192
  - Đại Dịch Thổ 192
  - Ốc Thượng Thổ 192
  Một lần nữa trở lại vòng Tràng Sinh. 193
  Sách Tham Khảo 194
   
 2. anhhungp

  anhhungp Guest

  Ðề: Tử Vi Tinh Điển

  Hay quá .Thanks
   

Chia sẻ trang này