Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

Thảo luận trong 'Phát ngôn - Tiên tri - Dự báo - Cảm ứng' bắt đầu bởi Zodiac, 7 Tháng tám 2006.

 1. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Đại Việt Sử Lược

  Thế Kỷ 14

  (1377 - 1388)​


  Tựa sách: Đại Việt Sử Lược Năm
  Soạn giả: Khuyết danh 1377 - 1388
  Dịch giả: Nguyễn Gia Tường 1972
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản TP HCM
  Bộ môn Châu Á học
  Đại học tổng hợp TP HCM 1993  Đại Vi ệt Sử Lược

  Quyển I


  Những Biến Đổi Đầu Tiên Của Đất Nước


  Xưa, Hoàng Đế1 dựng nên muôn nước, thấy Giao Chỉ xa xôi, ở ngoài cõi Bách Việt, không thể
  thống thuộc được, bèn phân giới hạn ở góc tây nam, có 15 bộ lạc là: 1) Giao Chỉ, 2) Việt Thường Thị, 3)
  Vũ Ninh, 4) Quân Ninh, 5) Gia Ninh, 6) Ninh Hải, 7) Lục Hải, 8) Thanh Tuyền, 9) Tân Xương, 10) Bình
  Văn, 11) Văn Lang, 12) Cửu Châu, 13) Nhật Nam, 14) Hoài Nam, 15) Cửu Đức2.
  Những bộ lạc này đều không thấy đề cập đến trong thiên Vũ cống3.
  Đến đời Thành Vương nhà Chu4 Việt Thường Thị mới đem dâng chim bạch trĩ, sách Xuân Thu gọi
  là khuyết địa5, sách Đái ký6 gọi là Điêu đề7.
  Đến đời Trang Vương nhà Chu (696-682 trước Công nguyên-ND)8 ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng
  ảo thuật qui phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương đóng đô ở Văn Lang, đặt quốc hiệu là Văn
  Lang, phong tục thuần lương chơn chất, chính sự dùng lối thắt gút.

  Truyền được 18 đời đều xưng là Hùng Vương.

  Chú:
  1 Hoàng Đế: Tên một trong những vị vua theo truyền thuyết của lịch sử cổ đại Trung Quốc.

  2 Trong bộ " Đại Việt Sử Ký Toàn Thư " chép là: vua Hùng Vương lập ra nước, đặc quốc hiệu là Văn Lang. Ngài chia nước ra làm 15
  bộ. Trong 15 bộ có 5 bộ khác với " Đại Việt Sử Lược " là: Chu Diên, Phúc Lộc, Dương Tuyền, Vũ Định và Tân Hưng.

  3 Vũ cống: Ông Vũ (sau này là vua Hạ Vũ, 2205- 2197 trước công nguyên) định ra phép cống của chín châu và chép rõ núi sông, đường sá xa gần, sản vật từng vùng nên gọi là cống (Từ nguyên, Ngọ, tr.203). Văn thiên ấy viết theo thể câu từ 4 đến 6 chữ thường đối nhau. Nước ta có sách "An Nam Vũ cống" là bản chép tay, chính văn của Nguyễn Trãi (đời Lê).

  4 Vua Thành Vương nhà Chu (Châu) tên Tụng, con Vũ Vương, lúc lên ngôi còn nhỏ, việc nước đều nhờ Chu Công Đán làm chức Trủng tế trông coi. Lúc bấy giờ hình phạt không dùng, mọi người ca tụng là đời thạnh trị. Trong "Từ nguyên, Hạ, Mão trang 111" chép: khoảng đầu nhà Chu (Trung Quốc) họ Việt thường sau mấy lần được dịch tiếng nói, dâng cống lễ, sứ giả Việt Thường quên mất đường về. Châu Công mới dùng xe chỉ nam chở xứ Việt về nước.

  Sách "Đại Nam Quốc sử diễn ca": Vừa đời ngang với Châu Thành
  Bốn phương biển lặng trời thanh một màu

  Thử thăm Trung Quốc thế nào

  Lại đem bạch trĩ dâng vào Châu Vương

  Ba trùng dịch lộ chưa tường

  Ban xe Tý Ngọ chỉ đường Nam qui.

  5 Khuyết địa: đất trống, có lẽ là thời này bộ lạc Giao Chỉ dân cư còn thưa thớt, trống vắng nên được gọi như thế.

  6 Đái ký: nguyên là sách Lễ ký, sách này chép các lễ nghi trong gia đình, hương đảng và triều đình, do đức Khổng Tử san định về
  đời Xuân Thu. Đến đời nhà Hán có Đái Đức và Đái Thành là hai chú cháu cùng dọn lại. Bộ của Đái Đức gọi là ĐạiĐái. Bộ của Đái
  Thành gọi là Tiểu Đái. Về sau, sách Lễ ký được dọn lại ấy là Đái ký.

  7 Điêu đề: Điêu là chạm, đề là cái trán. Trong "Đại Việt sử ký toàn thư" chép rằng: "Dân chúng ở chân núi thấy sông ngòi nhiều tôm
  cá, bèn đua nhau bắt lấy để ăn bị giống thuồng luồng làm hại. Dân chúng bẩm lên vua. Vua (Hùng Vương) phán: "Thuồng luồng
  ưa loài giống với chúng và ghét loài khác với chúng, cho nên mới có thói ấy".Vua bèn dạy lấy mực vẽ những hình thủy qiái vào thân thể. Từ đấy giống thuồng luồng không còn hại dân nữa. Tục xăm mình của người Bách Việt có lẽ khởi từ đó.

  88 Vua Trang Vương nhà Chu tên Đà, con của vua Hoàng Vương, ở ngôi 15 năm.
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2006
 2. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Việt Câu Tiễn (505-465 trước công nguyên-ND)1 thường sai xứ sang dụ, Hùng Vương chống cự lại.

  Cuối đời nhà Chu, Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi rồi lên thay.

  Phán đắp thành ở Việt Thường, lấy hiệu là An Dương Vương2 rồi không cùng với họ Chu thông hiếu nữa.

  Cuối đời nhà Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm, Nam Hải, Tượng quận rồi xưng vương đóng đô ở
  Phiên Ngung, đặt quốc hiệu là Việt, tự xưng là Võ Vương.

  Lúc bấy giờ An Dương Vương có thần nhân là Cao Lổ chế tạo được cái nỏ liễu bắn một phát ra mười mũi tên, dạy quân lính muôn người.

  Võ Hoàng biết vậy bèn sai con là Thủy xin sang làm con tin để thông hiếu. Sau nhà vua đãi Cao Lỗ hơi bạc bẽo.
  Cao Lỗ bỏ đi, con gái vua là Mỵ Châu lại cùng với Thủy tư thông. Thủy phỉnh Mỵ Châu mong được xem cái nỏ thần, nhân đó phá hư cái lẫy nỏ3 rồi sai người trình báo với Võ Hoàng. Võ Hoàng lại cất binh sang đánh. Quân kéo đến, vua An Dương Vương lại như xưa là dùng nỏ thần thì nỏ đã hư gẫy, quân lính đều tan rã. Võ Hoàng nhân đó mà đánh phá, nhà vua ngậm cái sừng tê4 đi xuống nước. Mặt nước cũng
  vì ngài mà rẽ ra.

  Đất nước vì thế mà thuộc nhà Triệu.


  1 Câu Tiễn: Vua nước Việt thời Xuân Thu (Trung Quốc) là người có chí, quyết diệt kẻ thù là nước Ngô. Ông thường nằm gai nếm
  mật, chịu đựng trăm bề tủi nhục, lại nhờ có hiền thần Phạm Lãi và văn Chủng định mưu, lập kế, đem mỹ nhân là nàng Tây Thi dâng vua Ngô say mê nhan sắc bỏ phế quốc chính. Kết cục Câu Tiễn đã diệt được Ngô.

  2 "Đại Việt sử ký toàn thư" cùng nhiều sử liệu khác chép rằng Thục an Dương Vương lên ngôi năm Giáp Thìn và đến năm Quý Tỵ thì dứt (257-208 trước công nguyên) ở ngôi 50 năm. Nhưng có nhiều chuyên gia sử học hiện đại cho rằng Thục An Dương Vương chỉ
  tại vị từ năm 208 đến năm 179 trước công nguyên. Như vậy chỉ ở ngôi được 30 năm.

  3 Lẫy nỏ: tức cái máy (cơ) cò của cái nỏ.
  4Sừng tê: Tê là con tây ngưu tức là con tê giác, mình nhỏ hơn voi một chút, da dày, sừng thông hai đầu nên còn gọi là "thông tê". "Thần châu di vật chí" cho là tê giác là một loại vật thần dị, cái sừng tiêu biểu cho sự linh thiêng của nó nên còn thường gọi là linh
  tê. Nhà thơ Lý Thường Ẩn (813-858) thời Vãn Đường có câu: "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông", (lòng có linh tê một điểm thông). Cao Bá Nha (triều Nguyễn Việt Nam) có thi phẩm "Tự tình khúc" có câu: "Đuốc linh tê thấu chữ kỳ oan". Nhiều bộ sử chép
  là văn tê. Văn là có đường vằn. Trong "Đại Nam Quốc sử Diễn ca" (khuyết danh) có câu: "văn tê theo ngọn suối vàng cho xuôi" là nói về cái chết của An Dương Vương vậy.
   
 3. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Chép Vi ệ c Nhà Tri ệ u


  Triệu Vũ Đế


  Vũ Đế tên húy là Đà, họ Triệu là người Chân Định đời nhà Hán.

  Tần Thủy Hoàng năm thứ 33 đã thôn tính được thiên hạ lấy xong đất Dương Việt, dùng Nhâm
  Ngao (Hiêu) làm chức Ký quận Nam Hải, Đà làm chức Lệnh quận Long Xuyên.

  Đến đời Tần Nhị Thế, Nhâm Ngao qua đời, Triệu Đà lên thay. Lúc nhà Tần bị diệt, Triệu Đà thôn tính luôn đất đai ở Quế Lâm và Tương Quận rồi tự xưng là Nam Việt Vương.
  Khi vua Cao Tổ (206-195 trước công nguyên-ND) nhà Hán1 dẹp yên được thiên hạ mới sai Lục
  Giả sang dâng ấn tín có dây tua đỏ và phong Đà làm Nam Việt Vương.

  Đến đời Cao Hậu2 nhà Hán năm thứ 5 vua tự lập làm Hoàng đế rồi đem binh đánh Tràng Sa (tỉnh Hồ Nam) o bế dân, nên Âu Lạc, Mân Việt đều thuộc về Hoàng Đế. Đất đai đông tây rộng có hơn muôn dặm, vua ngự nhà vàng, đi xe tả đạo.

  Về sau, để lập lại địa vị của Nam Việt Vương như trước, Hán Văn Đế3 sai Lục Giả mang thư sang hỏi. Giả đến nơi, vua thẹn mà từ bỏ đế hiệu rồi xin trở lại làm phiên vương4 mãi mãi nhận chịu việc tiến cống.
  Đến đời Vũ Đế nhà Hán5 niên hiệu Kiến nguyên năm thứ 1 thì mất6 tên thuỵ7 là Võ Đế, ở ngôi
  được 18 năm8.

  Người cháu là Hồ được lập lên làm Văn Vương.
  1 Hán Cao Tổ họ Lưu tên Bang, người đất Bái, dứt được nhà Tần, diệt được Hạng Vũ, ở ngôi được 12 năm.

  2 Cao Hậu tức Lữ Hậu: Hoàng hậu của Hán Cao Tổ, tên Trĩ, Lữ Hậu sinh ra Huệ Đế. Từ lúc Huệ Đế mất, Lữ Hậu chuyên giữ việc triều chánh được 8 năm. Bà phong vương cho bốn người họ Lữ. Khi Lữ Hậu băng, bọn Châu Bột, Trần Bình giết người nhà họ Lữ.
  Lữ Tánh dâm đãng, đã tư thông với Tự Cơ. Lữ Hậu lại hại bà Hậu Phi bằng cách móc mắt, xẻo tai, chặt tay chân bà này và đánh thuốc độc giết chết con bà Hậu Phi.

  3 Hán Văn Đế tên Hằng con Hán Cao Tổ, ở ngôi 23 năm.

  4 Phiên Vương: Phiên là hàng rào che chở. Vương là tước vương vua phong cho các Hoàng thân hay quan Đại thần. Phiên vương là tước vương vua phong cho các chư hầu ở phiên quốc, chịu thần phục Thiên tử hay Hoàng Đế. Trong "Nhị thập tứ hiếu" có câu: "Kìa ấn phong ngoài cõi phiên vương".

  5 Hán Vũ Đế tên Triệt, con của Cảnh Đế, ở ngôi 54 năm, bắt đầu lập ra niên hiệu, 11 lần đổi niên hiệu.

  6 Triệu Vũ Đế ở ngôi từ lúc nhà Tần bị diệt tức năm 207 trước Công nguyên đến năm kiến nguyên thứ nhất đời Hán từ năm 140
  trước Công nguyên thì tổng cộng 68 năm chứ không phải là 18 năm. Ngoài ra, theo "Đại Việt sử ký toàn thư" cùng nhiều sử liệu
  cổ thì Triệu Vũ Đế mất năm Giáp Thìn (137 trước Công nguyên) tức năm thứ 4 niên hiệu Kiến nguyên đời Hán Võ Đế, ở ngôi được
  71 năm.

  7 Tên Thụy: Khi một người từ trần, người ta dựa theo hành vi hạnh kiểm lúc sanh tiền mà đặt cho người ấy tên thụy, tức là tên kèm hay tên cúng cơm. Có hai loại thụy là công thụy và tư thụy. Công thụy do vua hay chính phủ đặt cho và được công nhận qua nhiều thế hệ. Công thụy có thể khen hoặc chê. Về chê bai, thí dụ: Vua Lê Long Đĩnh (1005-1009) tàn ác và dâm ô mắc bệnh phải nằm để thị triều vì vậy mà thụy là "Ngọa triều" hoặc như Hạ Kiệt và Ân Trụ là hai ông vua hung bạo và hoang dâm nên sau này những bạo quân kiêm hôn quân gọi là "Kiệt, Trụ". Về khen ngợi, thí dụ: Đức Khổng Tử thông minh ham học, hay hỏi và hay nghe những người dù ở dưới ngài mà không thẹn nên vua Vệ đặt tên thụy cho ngài là "Khổng Văn Tử". Một thí dụ khác, Phùng Hưng năm 791 khởi binh đánh đuổi quan Đô hộ tham bạo nhà Đường, nhân dân coi Ông như cha mẹ nên đặt thụy là "Bố Cái Đại Vương" (Bố: cha. cái: mẹ). Thụy của các vua gọi là Thánh thụy, thường ghép với miếu hiệu, thí dụ thụy của Nguyễn Hoàng là Gia Dụ, của Nguyễn Phúc Ánh là Cao, của Minh Mạng là Nhân V.V... Tư thụy do con cháu, bà con, thân tình, bạn bè, môn đệ... đặt cho và nặng về tình cảm thường có ý ca tụng. (Trịnh Huy Tiến).

  8 Xem chú thích số (34)
   
 4. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Triệu Văn Vương


  Văn Vương tên húy là Hồ tức cháu của Triệu Vũ Đế1. Vào đời Vũ Đế nhà Hán, Hán Vương thường
  sai con là Anh Tề sang chầu bên Hán Triều. Sau vương mất (năm Bính Thìn-125 trước Công nguyên-ND)
  tên thụy là Văn Vương.

  Anh Tề được lập lên làm Minh Vương.


  Triệu Minh Vương


  Minh Vương tên húy là Anh Tề2 tức con của Văn Vương.
  Trước kia Thái tử (Anh Tề -ND) sang làm Túc vệ tại Trường An3 bên nhà Hán có lấy người con
  gái họ Cù sanh được người con là Hưng. Đến khi vua Văn Vương mất, Minh Vương lên ngôi, lập CÙ Thị
  làm Hoàng hậu, Hưng làm Thái tử.

  đến năm thứ tư, niên hiệu Nguyên Đỉnh nhà Hán, vua mất, tên thụy là Minh Vương, con là Hưng
  được lập lên tức Ai Vương.


  Triệu Ai Vương4


  Ai Vương tên húy là Hưng, tức con của Minh Vương.

  Vừa mới lên ngôi Ai Vương tôn mẹ là Cù Thị làm Thái hậu. Thái hậu lúc chưa lấy Minh Vương thường cùng với An Quốc Thiếu Quý, người ở Bá Lăng tư thông.

  Kịp đến khi Minh Vương lên ngôi, nhà Hán sai Thiếu Quý sang dụ vua về chầu. Thái hậu cùng với
  Thiếu Quý lại tư thông với nhau xúi giục vua về chầu.
  Thừa tướng Lữ Gia5 can gián mãi mà vua không nghe, Thái hậu giận, bày tiệc rượu để giết Gia. Biết được như thế, Lữ Gia mới cùng với các quan đại thần bí mật làm loạn.
  Vũ Đế nhà Hán nghe tin Lữ Gia không vâng theo ý vua, bèn sai bọn Hàn Thiên Thu đem 2000 lính sang đánh Gia. Lữ Gia mới cùng với người em trai và dân trong nước đánh giết vua cùng Thái hậu, giết hết sứ giả nhà Hán rồi rước con trưởng của Minh Vương là Vệ Dương hầu về lập lên ngôi.

  Vua mất tên thụy là Ai Vương.
  1 Triệu Văn Vương: con của Trọng Thủy lên ngôi năm Ất Tỵ (136 trước Công nguyên), ở ngôi 12 năm, hưởng thọ 52 tuổi.

  2 Anh Tề: Con trưởng của Văn Vương ở ngôi được 12 năm, dùng Lữ Gia làm Thái phó (Minh Vương: 124-113 trước Công nguyên).

  3 Kinh đô nước Trung Hoa đời Tây Hán.

  4 Triệu Ai Vương lên ngôi năm Kỷ Tỵ (112 trước Công nguyên) ở ngôi được một năm.

  5 Lữ Gia: Trong nguyên bản ghi chép "tướng Lữ Gia" chữ "Thừa" là do chúng tôi thêm vào. Thừa tướng Lữ Gia là người tận tâm với nước trải suồt ba triều vua, Triệu Minh Vương, Triệu Ai Vương, và triệu Dương Vương. Đời vua Triệu Ai Vương Hán Vũ Đế sai sứ là
  An Quốc Thiếu Quý sang Nam Việt dụ Ai Vương về chầu. Cù Thị và sứ giả Hán tư thông với nhau, bày trò dâm loạn không nể sợ
  gì. Cù Thái hậu lại quyết đem Nam Việt dâng nhà Hán. Lữ Gia biết được mưu mô nhà Hán, dùng Cù Thị để thôn tính Nam Việt bèn giết sứ giả nhà Hán, Cù Thị cùng Ai Vương rồi tôn Minh Vương lên ngôi tức là Triệu Dương Vương.
   
 5. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Triệu Vệ Dương Vương


  Vệ Dương Vương tên húy là Kiến Đức tức anh của Ai Vương1.

  Đời nhà Hán, niên hiệu Nguyên đỉnh năm thứ năm (năm Kỷ Tỵ- 112 trước Công nguyên-ND) tháng 11 Thừa tướng Lữ Gia đưa binh sang đánh bọn Hàn Thiên Thu, giết hết cả, lại gói lá cờ Tiết của sứ nhà Hán đem đặt ngoài cõi.

  Năm thứ sáu, niên hiệu Nguyên đỉnh, nhà Hán dùng Lộ Bác Đức lãnh chức Phục ba tướng quân xuất binh ở Quế Dương kéo xuống Hoàng Thủy, Dương Bộc làm chức Lâu thuyền Tướng quân xuất binh
  ở Dự Chương tiến xuống Thành Phổ. Dùng hai người Quy nghĩa hầu làm chức Qua thuyền Hạ lại tướng quân xuất binh ở Linh Lăng kéo xuống Lại Thủy. Trì nghĩa hầu nhận lấy bọn tội nhơn ở Ba Thục phát binh ở Dạ Lang2 tiến xuống miệt sông Tường Kha cùng gặp nhau ở Phiên Ngung để đánh Lữ Gia. Lữ Gia cùng với vua phải chạy trốn nơi biển. Lộ Bác Đức sai quân đuổi theo bắt được vua và Lữ Gia.

  Binh lính của Qua thuyền Hạ lại chưa tiến xuống mà đất Việt đã bình định xong bèn chia đất này
  ra làm 9 quận là:

  1. Nam Hải (Quảng Đông-ND)
  2. Thương Ngô (nay) là Ngô Châu3

  3. Uất lâm (Quảng Tây- ND)

  4. Hợp Phố nay là Quảng Châu.

  5. Giao Chỉ (Bắc Việt-ND)

  6. Cửu Chân nay là phủ Thanh Hóa

  7. Nhật Nam nay là phủ Nghệ An

  8. Châu Nhai (đảo Hải Nam-ND)

  9. Đam Nhĩ nay là Đam Châu

  Trên từ Triệu Vũ xuống đến Vệ Dương Vương gồm có 5 đời:
  Bắt đầu từ năm Đinh Tỵ4 và dứt vào năm Canh Ngọ (111 trước Công nguyên-ND) về sau đều do người
  Bắc (Trung Hoa-ND) bổ nhiệm đến cai trị.  1 Triệu Vệ Dương Vương: Có sử liệu lại cho rằng Thuật Dương Vương chứ không phải là Vệ Dương Vương. "Đại Việt sử ký toàn thư"
  cũng chép Vệ Dương Vương. Nhiều sử liệu khác cũng chép Vệ. Vậy có thể vì chữ Thuật và chữ Vệ hơi giống nhau rồi đọc nhầm chăng(?)

  Kiến Đức Vệ Dương Vương là con trưởng của Minh Vương, mẹ là Nam Việt, với Ai Vương là anh em cùng cha khác mẹ.

  2 Dạ Lang: Một nước lớn nhất trong các nước rợ miền Tây. Nước ấy ở ngoài đất Thục, phía đông giáp Giao Chỉ, phía tây giáp Vân Nam. Đời Hán Vũ Đế, trong thư của Đường Mông dâng vua, có đoạn: "Quân tinh nhụê ở Dạ Lang có thể được hơn mười vạn lượt thuyền sông Tương Ca đánh xuất kỳ bất ý, đó là một kế hay để chế ngự đất Nam Việt".

  3 Chũ "nay" ngoài ngoặc đơn là dịch theo nguyên bản, tức vào thời tác giả viết bộ sách này.

  4 Từ năm Đinh Tỵ đến năm Canh Ngọ (184-111) tổng cộng đúng 74 năm. Nhưng vẫn theo bộ sử này thì Triệu Đà xưng Vương từ năm nhà Tần bị diệt, tức năm Giáp Ngọ (207 trước Công nguyên). Vậy tổng cộng (207-111) là 97 năm. Phải chăng ở đây có sự nhầm Lẫn.
   
 6. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Quan Th ủ Nh ậ m Qua Các Th ờ i Đạ i


  -Thạch Đái người thời Vũ Đế (140-86 trước Công nguyên-ND) nhà Hán.
  -Chu Chương ngời đời chiêu Đế (86-74 trước Công nguyên-ND)1 nhà Hán.
  -Ngụy Lãng Tử Minh2 ờời Tuyên Đế (73-48 trước Công nguyên-ND)3 nhà Hán.
  -Tô Định4 người đời Quang Vũ (25-58 trước Công nguyên-ND)5 nhà Hán.

  -Mã Viện6 đời Quang Vũ nhà Hậu Hán niên hiệu Kiến Vũ năm thứ 16 (40 sau Công nguyên) có Trưng Trắc người huyện Mê Linh (làng Hạ Lôi, huyện Yên lãng, tỉnh Phúc Yên) là con gái của quan Lạc tướng.
  Trưng Trắc lấy chồng người huyện Châu Diên là Thi Sách7.

  Người vợ tánh rất hùng dũng, có điều làm trái phép, Thái thú Tô Định lấy pháp luật buộc tội.

  Trưng Trắc giận, bèn cùng với người em gái là Trưng Nhị khởi binh ở Phong Châu đánh phá quận huyện. Dân ở Cửu Chân và Nhật Nam đều hưởng ứng cả. Bà chiếm được 65 thành ở ngoài phía Nam nhà Hán, rồi tự lập lên làm vua, đóng đô ở mê Linh.
  Năm thứ 178 nhà Hán phong Mã Viện làm Phục ba Tướng quân đem quân sang đánh Bà Trưng.

  Năm thứ 181 Mã Viện cho quân đi men bờ biển, dọc theo thế núi, đốn cây mở đường mà tiến có hơn ngàn dặm. Quân Mã Viện tiến đến Lãng Bạc2 rồi cùng với Trưng Trắc đánh nhau. Trưng Trắc không chống cự nổi phải lui về giữ Cẩm Khê.

  • 1 Hán Chiêu Đế lên ngôi năm Ất vị (86 trước Công nguyên) tên là Phất Lăng, con của Vũ Đế, ở ngôi được 13 năm, ba lần đổi niên
  • hiệu.
  • 2 Tra cứu nhiều bộ sách sử cổ mà chúng tôi có thì vào đời vua Tuyên Đế nhà Hán không thấy chép "Ngụy Lãng Tử Minh". Bộ "Đại
  • Việt sử lược" chép nhầm chăng! theo "Hậu Hán Thư" thì thấy rằng: Thời nhà Đông Hán Hoàng Đế, quan huyện lệnh ở Cư phong
  • là người cực kỳ tham lam tàn bạo. Lúc bấy giờ người trong huyện là Chu Đạt tụ hợp dân Man đông đến bốn, năm nghìn nổi lên giết quan huyện lệnh và tiến đánh quận Cửu Chân. Thái thú Cửu Chân là Nghê Thức bị tử thương. Nhà Hán cho Ngụy Lãng làm quan Đô úy quận Cửu Chân đem quân tiến đánh Chu Đạt, phá được quân Chu Đạt. Tuy vậy, thế lực của Chu Đạt vẫn mạnh. Sau nhà Hán phải cho Thứ sử Hạ Phương sang đánh mới yên.
  • 3 Hán Tuyên Đế tên Luân, con Vũ Đế (cháu của Lê Thái tử). Ông Hoắc Quang cố vấn cho vua.
  • 4 Năm Giáp Ngọ (34 sau Công nguyên) vua Quang Vũ nhà Hậu Hán sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ, Tô Định là một tham quân tàn ác. Dân Giao Chỉ bất phục. Sau bị Trưng Trắc, Trưng Nhị đánh đuổi đi.
  • 5 Năm Ất Dậu (25 sau Công nguyên) ông Hán Quang Vũ lên ngôi, vua tên Tú, dòng dõi Trường Sa định Vương, ở ngôi được 33
  • năm, định đô ở Lạc Dương nên gọi là Đông Hán.
  • 6 Mã Viện: Người mậu Lăng đời Đông Hán. Là một danh tướng lẫy lừng. Mã đã từng phá tướng Ngỗi Hiêu, đánh tan rợ Tiên Liêu
  • Khương, dẹp yên Lũng Hữu... và được vua Hán Quang Vũ phong làm phục ba tướng quân, tước hầu. Vào năm Tân Sửu- năm 41
  • tây lịch vua Quang Vũ sai Mã Viện đem binh lực hùng hậu sang xâm lăng nước ta. Mả đánh với Trưng Trắc, Trưng Nhị là những bậc nữ lưu của nước ta. Đến ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão - 43 Mã mới đánh bại được hai bà. Tuy thắng trận nh8ng mã cũng phải kinh tâm bạt vía và trên đường về lấy làm hảnh diện vì chiến công "rực rở" đó. Mã cho dựng cột đồng tại biên giới Tượng Lâm giáp Tây Bồ Di để kỷ niệm. Trên cột đồng khắc sáu chữ "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt". Bên ta, vào thời Hậu Lê năm 1615 có Nguyễn Tuấn đi sứ dâng lễ cống nhà Minh. Vua Minh muốn làm nhục nước ta bèn đọc một vế đối "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" nghĩa là "Cột đồng tới nay rêu đã xanh". Nguyễn Tuấn đáp ngay. "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng" nghĩa là "Sông Bạch Đằng từ xưa máu vẫn còn đỏ". Vế đối của vua Minh là nhắc việc thất trận của hai bà Trưng. Vế của Nguyễn Tuấn là nhắc việc tại sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938 và Trần Hưng Đạo đánh tan quân Nguyên năm 1288.
  • 7 Thi Sách: Là danh sĩ Giao Châu, họ Đặng, người ở huyện Châu Diên phủ Vĩnh Tường. Ông làm quan huyện lệnh ở Châu Diên, thấy viên Thái thú Trung Quốc là Tô Định, tham lam bạo ngược mới đưa thư khuyên Tô Định sửa đổi lại chính sách. Tô định giận, giết
  • Thi Sách vào năm Canh Tý- năm 40 Tây lịch.
  • 8 Năm thứ 17: niên hiệu Kiến vũ nhà Đông Hán Quang Vũ tức năm Tân Sửu, Tây lịch năm 41.


  Năm thứ 19 Trưng Trắc càng nguy khốn bèn trốn chạy, bị Mã Viện giết3. Tàn quân của Bà chạy
  đến Cư Phong vẫn còn bị đuổi phải đầu hàng.

  Mã Viện dựng trụ đồng làm ranh giới cuối cùng (của nhà Đông Hán-ND) chia đất làm hai huyện
  là Phong Khê và Vọng Hải, lại xây đắp Kiển thành4 hình tròn như cái tổ kén.

  Năm thứ 21 (tức năm Ất Tỵ- 45 sau Công nguyên-ND) mùa thu, Mã Viện trở về Hán.
  - Chu Xưởng, đời Thuận Đế (126-144-ND)5 nhà Đông Hán làm Thứ sử.

  - Trương Kiều, đời vua Thuận Đế (nhà Đông Hán) niên hiệu Vĩnh Hòa, năm thứ 3 (tức năm Mậu
  Dần- 138 sau Công nguyên -ND) người Man6ở Tượng Lâm là rợ. Khu Liên đánh giết quan Trưởng lại. Nhà Đông Hán dùng Trương Kiều làm Thứ sử.

  Trương Kiều đến khuyên giải, vỗ về dân nên tất cả đều đầu hàng rồi tản về.

  - Hạ Phương, đời Hoàn Đế nhà Đông Hán7 niên hiệu Diên Hy, năm thứ 3 (năm Canh Tý- 160 sau Công nguyên) người quận Cửu Chân lại làm phản. Nhà Hán phong Lưu Phương làm Thứ sử. Vào mùa đông, tháng 11 đảng giặc hơn 20.000 người đều đến xin hàng.

  - Lưu Tháo người đời Hoàn Đế nhà Hán.
  - Chu Ngung8 người đời Linh Đế (168-189 sau Tây lịch- ND) nhà Hán9.

  - Châu Tuấn, đời vua Linh Đế nhà Đông Hán, năm thứ 4 niên hiệu Quang Hòa (năm Tân Dậu- 181 sau Công nguyên- ND) mùa hạ, tháng tư rợ Ô Hử làm loạn. Bọn Lương Long, người trong châu, nhân đó làm phản, đông có đến vài chục nghìn người. vua Linh Đế sai Châu Tuấn đi đánh phá
  rồi dùng Tuấn làm Thứ sử.

  - Giả Tông10 đời vua Linh Đế nhà Đông Hán năm thứ nhất niên hiệu Trung bình (năm Giáp Tý- 184 sau Công nguyên- ND), người trong châu họp binh đánh Thứ sử. Vua Linh Đế dùng Giả Tông làm Thứ sử. Giả Tông đến vỗ về hòa hợp được lòng người, cõi Giao Châu trở về yên ổn. trăm họ ngợi
  ca rằng:

  Giả phụ lai vãn
  Sử ngã tiên phản Kim kiến thanh bình Cánh bất cảm bạn.


  1 Năm thứ 18: tức là năm Nhâm Dần, Tây lịch 42.

  2 Lãng Bạc là một cái hồ ở gần thành Hà Nội, phía Bắc có sông Nhị Hà, phía Nam có sông Tô Lịch. Đời Hán gọi là hồ Lãng Bạc, đời
  Trần gọi là hồ Dâm Đàm, đời lê gọi là Tây Hồ. Sau vì kiêng tên húy của Chúa Trịnh nên đổi lại là Đoái Hồ.

  3 Nhiều sách chép: Sau khi quân bị tan vỡ, hai Bà chạy về xã Hát Môn thuộc huyện Phúc Lộc (nay là huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây)
  thế bức quá, bèn gieo mình xuống sông Hát Giang mà tự Trầm Mình. Hôm ấy là ngày 06 tháng 2 năm Quý Mão (Tức năm 43 sau
  Công nguyên). Hiện nay tại xã nói trên, nhiều sách chép rằng vẫn còn miếu thờ và hai tượng đá tạc hình hai Bà.

  4 Kiển thành: Kiển là cái kén, tức là cái tổ của con tằm. Kiển thành là cái thành giống như cái kén.

  5 Vua Thuận Đế nhà Đông Hán tên là Bảo, con của An Đế lên ngôi năm Bính Dần (126 sau Công nguyên) ở ngôi 19 năm.

  6 Nguyên bản là chữ Man. Xưa, người tàu gọi người phương Nam chưa khai hóa là Man.

  7 Vua Hoàn Đế nhà Đông Hán (147-167) tên là Chí, cháu là Hà Gian Hiếu Vương Khai (con của Chương Đế) ở ngôi được 21 năm.

  8 Năm 184 Thứ sử Chu Ngung đánh thuế nặng, bị đồn binh ở bản địa giết chết, vua Hán sai Giả Mạnh Kiên 9tức Giả Tông) làm Thứ
  sử.

  9 Vua Linh Đế nhà Đông Hán tên Hoành, cháu tằng tôn của Hà Gian Hiếu Vương Khai (con của Chương Đế) ở ngôi 22 năm.

  10 Giả Tông tức Giả Mạnh Kiên. Khi Giả Mạnh Kiên chưa sang, bọn cai trị xứ ta phần nhiều là những tham quan ô lại nên đã gây hoạn nạn cho dân chúng không ít.

  Giả Tông đổ Hiếu Liêm, từng giữ chức Kinh triệu doãn, có tài về chính trị (theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục).


  Tạm dịch:

  Cho Giả đến muộn màng Khiến ta trước đánh càn Thanh bình nay đã thấy Nào dám phản cho đang.
  Giả Tông giữ việc cai trị trong ba năm, được phong làm Nhị Lang.
  - Nguyễn Tiến1, đời nhà Hán, trong khoảng niên hiệu Trung bình (184-189 sau Công nguyên- ND)
  làm Thứ sử.
  - Sĩ Nhiếp2 tự làm Ngạn Oai, người Quảng Tín thuộc quận Thương Ngô (Quảng Tây). Cha là Sĩ Tứ,
  đời Hoàn Đế (147-167 sau Công nguyên-ND) nhà Đông Hán, làm Thái thú Nhật Nam.

  Lúc nhỏ Sĩ Nhiếp về du học ở kinh đô nhà Hán, ham thích Tả Thị Xuân Thu3 bèn đem chú giải sách này. Ông lại tinh thông được cái nghĩa lớn của sách Thượng Thư4. Thân phụ qua đời, mãn tang, sau
  đó ông đỗ Mậu tài5 và đang làm quan lệnh ở đất Vu thì được bổ làm chức Thái thú Giao Châu. Ông hay nhún nhường và kính cẩn gần gũi kẻ sĩ nên những người tránh loạn đời nhà Hán, đa số kéo đến nương tựa.

  Vua Hiến Đế6 nhà Đông Hán nghe ông là người giỏi ban cho giấy đặc biệt khen ngợi rồi cho làm chức Tuy nam Trung lang tướng mà vẫn giữ chức Thái thú Giao Châu như cũ.

  Cuối niên hiệu Kiến An (tức năm Canh Tý- 220 sau Công nguyên-ND)7 Sĩ Nhếp sai em là Khâm sang làm con tin bên Ngô8.

  Sĩ Nhiếp lại lấy ngọc trai, sừng tê, ngà voi cùng trái cây thơm ngon quý giá đem dâng Tôn
  Quyền. Quyền khen ngợi rồi phong cho chức Long biên hầu9. Ba người em trai của Sĩ Nhiếp là Nhất, Vị và
  Vũ đều là Quận trưởng cả.

  Sĩ Nhiếp có trình độ học vấn sâu rộng. Ông được ra làm quan ở trong cái cảnh cực kỳ hổn loạn
  mà vẫn giữ yên ổn trọn vẹn được một vùng cương thổ hơn 20 năm. Nhân dân được an cư lạc nghiệp,


  1 Đúng ra Lý Tiến. Những quan lại Trung Quốc sang cai trị có họ Lý mà khi viết sách này tác giả cũng đổi thành họ Nguyên. tác giả
  quá tôn trọng nghiêm lệnh của nhà Trần hay là quá sợ?!

  2 Sĩ Nhiếp: Tổ tiên là người nước Lỗ, do bất mãn về việc Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán mới sang ở đất Quảng Tín, quận Thương
  Ngô, đến đời Sĩ Tứ. Thân phụ của Sĩ Nhiếp là sáu đời. Sĩ Tứ làm Thái thú quận Nhật Nam. Sĩ Nhiếp du học ở Kinh sư đỗ Mậu tài
  rồi Hiếu Liêm. Lúc làm Thái thú Giao Chỉ dân rất kính phục mới tôn làm Sĩ Vương. Quan Hàn lâm Học Sĩ Lê Văn Hưu, một sử gia
  có tài, thời Trần Thánh Tông (1258- 1278) đã khâm phục cái phẩm đức và tài trị dân của Sĩ Vương không ít.

  3 Tả Thị Xuân Thu: Kinh Xuân Thu đã có chú nơi số (24) chương đầu. Tả Khưu Minh đời nhà Chu làm Thái sử cho nước Lỗ, theo chí
  đức Khổng Tử soạn ra bộ Tả Thị Xuân Thu. Người đời sau gọi Khổng Tử là Tổ Vương, Khưu Minh là Tổ Thần.

  4 Thượng Thư tức là Kinh Thư. Thư (nghĩa đen là chép) là chép những cách mở mang giáo hóa của các bậc thánh nhân thời cổ để
  làm khuôn mẫu. Kinh Thư do đức Khổng Tử sưu tầm, trong chép: điển (phép tắc), mô (mưu bàn, kế sách), huấn (lời dạy dỗ), cáo
  (lời truyền bảo), thệ (lời răn bảo tướng sĩ), mệnh (mệnh lệnh) của vua tôi từ thời nghiêu- Thuấn đến Đông- Chu (từ năm 2357-
  771 trước công nguyên). Người sau thấy sách ấy đã truyền lâu đời, khởi từ Thượng cổ nên gọi là Thượng Thư (Hán tự hai chữ
  Thượng viết khác nhau, nhưng ý nghĩa ở đây không khác).

  5 Mậu tài tức là Tú tài, nhưng vì vua Quang Vũ nhà Đông Hán dòng dõi Trường Sa Định Vương ở ngôi 33 năm (25-57 sau Công nguyên) ngài tên húy là Tú nên kiêng mà phải đổi thành Mậu tài. Châu thi cử Mậu tài, quận thi cử Hiếu Liêm. Vua Hán Đế (140-87 trước Công nguyên) bắt đầu truyền lệnh cho mỗi quận trong nước cử một Hiếu Liêm hoặc Mậu tài được làm lại thuộc ở trong xứ.

  6 Vua Hiến Đế nhà Đông Hán tên Hiệp, con của Linh Đế ở ngôi được 31 năm (190-220 sau Công nguyên). Bị Tào Phi soán ngôi.

  7 Kiến An là niên hiệu của vua Hiến Đế nhà Đông Hán.

  8 Ngô tức là Ngô Tôn Quyền em Tôn Sách lên ngôi năm Canh Thìn (tức năm 200 sau công nguyên) năm Đinh Dậu (năm 217) đầu hàng Tào Tháo. Đến năm Nhâm Thân (năm 252) thì mất.

  9 Có sách chép Sĩ Nhiếp sai con làm con tin bên Ngô và được Ngô chúa phong Sĩ Nhiếp tước Long biên hầu là năm Canh Dần (210
  sau Công nguyên) đời Đông Hán Hiến Đế, niên hiệu Kiến An. Năm cuối niên hiệu Kiến An là năm thứ 25- tức Tây lịch 220.
   
 7. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  mọi người đều tôn kính ông vô cùng. Những lúc Sĩ Nhiếp ra vào đều có đánh chuông, đánh khánh, lễ
  nghi đầy đủ cả. Nào thổi kèn, thổi sáo, đánh trống thật huyên náo. Đường sá đầy nghẹt người đi, thường có vài chục người vợ ngồi trong xe. Lúc bấy giờ sự sang trọng và oai danh của Sĩ Nhiếp rúng động cả Nam Man. Chức uý của Triệu Đà đâu có được như thế.
  Đời nhà Nguỵ năm thứ 7 niên hiệu Hoàng sơ (năm Bính Ngọ- 226 sau Công nguyên-ND)1 vương
  (Sĩ Nhiếp) mất, thọ 97 tuổi, cầm quyền được hơn 40 năm.

  Tôn Quyền nghe vương mất mới chia đất từ Hợp Phố về Bắc thuộc Quảng Châu dùng Lữ Đại làm
  Thứ sử. Từ Hợp Phố về Nam là Giao Châu, sai Đái Lương làm Thái thú.

  Bọn con của Sĩ Nhiếp là Sĩ Huy đem binh cùnh nhau chống cự với Đái Lương. Sau, Lữ Đại dùng
  kế giết Huy, lấy đầu đem về Võ Xương.
  - Đái Lương người nhà Ngô2.

  - Lữ Đại người nhà Ngô.
  - Lục Doãn người nhà Ngô (có sách chép Lục Dận-ND)3.

  - Tôn Tư người nhà Ngô.

  - Đặng Tuân.

  Trước đó nhà Ngô vì thấy Tôn Tư tham lam bạo ngược, gây hoạn nạn cho nhân dân sai Đặng Tuân đến coi sóc khám xét. Đặng Tuân lại tự tiện đưa ba chục con chim công sang Kiến nghiệp (Nam Kinh-ND) dân sợ xa xôi nên không đi rồi cùng với chức lại trong quận là Ngô Hưng giết Tôn Tư và Đặng Tuân.

  Ngô Hưng Hoắc Qua Mã Dung

  Dương Tắc Lưu Tuấn Đào Hoàng

  Đời Vũ Đế nhà Tấn niên hiệu Thái thủy năm thứ 3 (năm 267 sau Công nguyên-ND) Tôn Hạo (vua nước Ngô-ND) sai họ Đào Hoàng sang đánh Dương Tắc (nước Tấn). Đánh không nổi, Đào Hoàng bèn đánh lén dinh Đổng Nguyên. Bộ hạ Dương Tắc lấy được những vật quý báu dùng thuyền chở về. Tôn Hạo cho Đào Hoàng lãnh việc coi sóc Giao Châu. Đào Hoàng lại đánh và giết được Đổng Nguyên. Dương Tắc dùng tướng Vương Tố thay Nguyên. Đào Hoàng lại đánh phá châu sở của Dương Tắc. Nhân đó mà Đào Hoàng được (nhà Ngô-ND) cho làm Thứ sử. Sau, Đào Hoàng được trưng dụng coi sóc việc ở Võ Xương.

  Lúc bấy giờ vua Ngô đã đầu hàng (nhà Tấn). Đào Hoàng được nhà Tấn xuống chiếu4 phục nguyên chức cũ và phong Uyển lăng hầu.

  Đến khi vua qua đời Đào Hoàng vẫn giữ chức ở Giao Châu được 30 năm.

  Cái ơn huệ và oai danh mà Đào Hoàng có được, đến lúc chết khắp châu đều kêu khóc như có tang cha mẹ.

  - Ngô Ngạn thay Đào Hoàng làm Thứ sử.  1 Hoàng sơ là niên hiệu vua Hán Đế (tức Tào Phi) nhà Nguỵ.

  2 Nhà Ngô tức là Đông Ngô (222-280 sau Công nguyên) nhà Đông Hán mất ngôi thì nước Tàu phân ra làm ba nưóc: Bắc Nguỵ, Tây Thục và Đông Ngô. Vùng Giang Bắc, vua Văn Đế lên ngôi lập ra nước Ngụy đóng đô ở Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). Vùng Giang Nam, Ngô Tôn Quyền chiếm lãnh Kinh Châu và Dương Châu lập ra nước Ngô, đóng đô ở Kiến Nghiệp (tỉnh Triết Giang). Lưu Bị thì phù trợ Hoàng thất nhà Hậu Hán lập ra nước Thục, đóng đô ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Ba nước này chia nhau thiên hạ để trị, trong khoảng 42 năm. Sử gọi là thời đại Tam quốc (220-265). Đất Giao Châu bấy giờ thuộc về Đông Ngô.

  3 Lục Dận: người nước Ngô ở Ngô Quận, cháu đồng họ của Lục Tốn, lúc đầu làm Tuyển tào lang, sau làm Đốc quân Đô uý ở Hành
  Dương, được Ngô chủ cho làm Giao Châu Thứ sử.

  4 Chiếu là lời của vua ban bố hiệu lệnh cho thần dân.


  - Cổ Bí thay Ngô Ngạn làm Thứ sử.

  - Đào Uy là con của Đào Hoàng.

  - Đào Thục là em trai của Đào Uy.

  - Đào Tuy là con của Đào Thục.

  - Đào Khản
  Vua Nguyên Đế1 nhà Tấn năm thứ nhất niên hiệu Đại Hưng (năm 318 sau công nguyên-ND)
  tháng 11 xuống chiếu giao chức cho Đào Khản làm Thứ sử Quảng Châu coi hết việc ở Giao Châu.

  - Vương Lượng

  Vua Nguyên đế nhà Tấn năm thứ nhất niên hiệu Vĩnh Xương (năm 322 sau Công nguyên-ND) dừng Vương Lượng làm Thứ sử sai bắt Lương Thạc. Vương thạc vây Lượng ở Long Biên cướp đoạt cây cờ Tiết, nhưng Lượng không cho, Lương Thạc bèn chặt cánh tay phải của Lượng mà lấy. Lượng chết, vua Minh Đế2 nhà Tấn năm thứ nhất niên hiệu Thái ninh (năm 323 sau Công nguyên) sai tướng quân là Cao Bửu đánh và chém được Thạc.
  Nguyễn Phóng đời Thành Đế (323-342 sau Công nguyên)3 nhà Tấn làm Thứ sử. Nguyễn Phu đời Mục Đế (345-361 sau Công nguyên)4 nhà Tấn làm Thứ sử.
  Châu Phụ thời Tần Phù Kiên (năm 357 sau Công nguyên)5 làm Thứ sử. Nguyễn Tốn (đúng là Lý Tốn-ND)
  Đỗ Viện.

  Đời Hiếu Vũ Đế6 nhà Tấn năm thứ 5 niên hiệu Thái Nguyên (năm 380 sau Công nguyên-ND) Thái thú quận Cửu Chân là Nguyễn Tốn (tức Lý Tốn-ND) chiếm cứ Giao Châu làm phản 6 năm. Khi Đỗ Viện chém được Nguyễn Tốn (tức Lý Tốn-ND)7 cõi Giao Châu được yên.
  Đỗ Huệ Độ là con của Đỗ Viện8.

  Đời Nghĩa Hy (Triều Tấn An Đế-ND) năm thứ 7 (năm 441 sau Công Nguyên-ND) Thái thú Vĩnh
  Gia là Lư Tuần chạy sang đánh phá Hợp Phố rồi băng đường tắt đến châu lỵ.

  Vua Tấn dùng Đỗ Huệ Độ làm Thứ sử. Huệ Độ đốc suất lính trong phủ ra đánh ở Thạch Kỳ rồi lại cùng với Lư Tuần đánh nhau ở bến đò phía nam Long Biên1. Huệ Độ dùng đuôi chim trĩ làm đuốc đốt  1 Vua Nguyên Đế nhà Tấn tên là Duệ, tằng tôn của Lang Da Vương Trụ (con Tư Mã Ý) ở ngôi được 6 năm (317-322 sau Công
  nguyên). Lang Da Vương Duệ xưng là Tấn vương, năm sau lên ngôi Hoàng đế.

  2 Vua Minh Đế nhà Tấn tên là Thiệu, con của Tấn Nguyên Đế, ở ngôi được 3 năm (323-325 sau Công nguyên).

  3 Tấn Thành Đế tên Diễn, con của Minh Đế ở ngôi được 17 năm.

  4 Tấn Mục đế tên Đam, con của Tấn Khang đế ở ngôi được 17 năm.

  5 Năm Đinh Tỵ tức năm 357 tần Phù Kiên soán vị, Phù Kiên còn có tên là Văn Vương, tiểu tự là Kiên, học rộng đa tài. là người thời Đông Tấn, cũng gọi là thời đại 16 nước Ngũ Hồ. Trong 16 nước chia vùng Giang Bắc để cai trị thì tần Phù Kiên trị chủng tộc "Chi" dựng ra nhà Tiền Tần gồm 44 năm (351-394). Kinh đô là Trường An (tỉnh Thiển Tây). Có sách chép là Bồ Kiên, tên chúa Tiền Tần
  đời tấn.

  6 Hiếu Vũ Đế tên là Diệu, con của Giản Văn Đế ở ngôi được 24 năm (373-396).

  7 Lý Tốn: Tống sử chép: Lý Tốn có sức khỏe và lúc làm Thái thú quận Cửu Chân thì quyền thế và uy danh lừng lẫy. Lúc nghe Thứ
  sử Đằng Đôn Chi sắp đến, Lý Tốn sai hai con ra ngăn chặn các nơi hiểm yếu. Đỗ Viện đem binh lại đánh chém được Lý Tốn.

  8 Đỗ Huệ Độ: "Đại Việt sử ký toàn thư"và "Khâm định Việt sử Thông giám cương mục" đều vhép là Đỗ Huệ Độ, Huệ chứ không phải Tuệ. Có sử liệu chép là Tuệ (sai? đúng?) Đỗ Huệ Độ là con của Đỗ Viện được Tấn Đế cho làm Thứ sử. Lúc bấy giờ Lư Tuần làm phản đem đồ đảng 2000 người kết hợp với dư đảng của Lý Tốn đánh phá Hợp Phố rồi kéo đến Nam thành Long Biên. Đỗ Huệ Độ đem hết gia tài ra ban thưởng quân sĩ rồi cùng em là Huệ Kỳ (Thái thú Giao Chỉ), Chương Dân (Thái thú Cửu Chân) cùng đốc thúc quân bộ đánh nhau với Lư Tuần, phóng đuốc trĩ vĩ đốt thuyền lư Tuần. Quân Lư Tuần tan vỡ. Tuần bị chết chìm dưới sông.


  thuyền của Lư Tuần, quân sĩ hai bên bờ sông bắn ra, binh của Lư Tuần thua to. Tuần chết chìm dưới
  nước. Huệ Độ vớt thây cắt đầu gói đem về Kiến khang.
  Đến đời Hiếu Vũ Đế năm thứ nhất niên hiệu Sơ nguyên (niên hiệu Vĩnh sơ-ND)2 tháng 7 quân
  Lâm Ấp vào cướp bóc, Huệ Độ đánh phá, quân Lâm Ấp xin hàng.

  Huệ Độ cai trị dân sợ mà quí mến. Cửa thành đêm đến không phải đóng. Của rơi ngoài đường không ai nhặt.
  Đỗ Hoằng Văn là con của Đỗ Huệ Độ3.
  Vương Huy lên thay Đỗ Hoằng Văn làm Thứ sử4.
  Đàn Hoa Chi5.

  Năm thứ 23 niên hiệu Nguyên gia (năm Bính Tuất- 446 sau Công nguyên- ND) vua Văn Đế nhà Tống6 sai Thứ sử Đàn Hoa Chi đánh Lâm Ấp. Có người ở Nam Dương tên là Tông Xác, tính thích việc võ từng nói rằng: "Ta nguyện làm cơn gió dài để phá làn sóng muôn dặm"7, bèn cùng với Đàn Hoa Chi hăm
  hở xin đánh Lâm Ấp. Vua Tống dùng Tông Xác làm Chấn võ Tướng quân.
  Vua nước lâm Ấp là Phạm Dương Mại nghe nhà Tống xuất quân mới dâng biểu8 xin trả lại những
  đất đai đã cướp được.

  Đàn Hoa Chi tiến quân vây tướng Lâm Ấp (là Phạm Phục Long-ND) ở thành Khu Túc. Tông Xác đánh phá, đến tháng 5 thì hạ thành Khu Túc, chém được tướng Phạm Phục Long. Thừa thắng quân Tống kéo vào Tượng Phố, Phạm Dương Mại vẫn đánh mạnh, dùng áo giáp trùm lên mình voi trước sau đều kín
  mít hết cả. Tông Xác lại làm hình con sư tử để chống lại. Kết quả voi sợ hải bỏ chạy. Quân Lâm Ấp thua
  to, Phạm Dương Mại trốn đi.

  Năm thứ 24 niên hiệu Nguyên gia (tức năm 447-ND) Đàn Hoa Chi trở về Bắc. Lưu Mục đời Minh Đế (465- 472-ND) nhà Tống9 làmThứ sử.
  Lưu Bột.  1 Long Biên: tên huyện về đời nhà Hán thuộc Giao Chỉ, chỗ quân trị thời Đông Hán. Sách "Thủy Kinh chú" chép: Năm 208- thuộc
  nhà Đông Hán năm Kiến an thứ 13, khi dựng thành có giống thuồng luồng chằng chịt dưới nước ở hai bên Nam Bắc. Nhân đó đổi tên là Long Uyên. Nhà Lý đổi là Thăng Long. Nay là tỉnh thành Hà Nội.

  2 Theo nhiều sử liệu cổ thấy: Hiếu Vũ Đế nhà Tấn (373-396) không có niên hiệu Sơ nguyên. Đời Hiếu Vũ Đế nhà Tống (454- 464) cũng không có niên hiệu Sơ nguyên. Vả lại, theo nhiều sách sử thì Đỗ Huệ Độ đánh quân Lâm Ấp vào năm 413 (tức năm Quý Sửu nhằm đời An Đế nhà Tấn năm thứ 9 niên hiệu Nghĩa Hy).

  Đến năm 420 lại đánh lần nữa và quân lâm Ấp phải đầu hàng (tức năm Canh Thân đời Vũ Đế nhà Tống năm thứ nhất niên hiệu
  Vĩnh sơ). Có lẽ năm 420 mà sách chép nhằm Vũ Đế thành Hiếu Vũ Đế, niên hiệu Vĩnh sơ thành Sơ nguyên chăng?

  3 Đỗ Hoằng Văn: Theo "Đại Việt sử ký toàn thư": Con trưởng của Đỗ Huệ Độ. Trước kia, Đỗ Huệ Độ xin cho Đỗ Hoằng Văn làm Thái thú Cửu Chân. Bấy giờ Huệ Độ mất, nhà Tống phong Hoằng Văn làm Thứ sử. Hoằng văn lại được phong tước Long Biên Hầu.

  4 Theo "Đại Việt sử ký toàn thư" thì là Vương Huy Chi chứ không phải là Vương Huy. Năm Đinh Mão, tháng 4- 427 Tây lịch Tống Đế đòi Hoằng Văn về làm Đình úy và cho Vương Huy Chi lên thay làm Thứ sử.

  Hoằng văn mong được về chốn đế đô nên đang bệnh vẫn ráng ngồi xe lên đường, xe đến Quảng Châu thì từ trần.

  5 Đàn Hoa Chi: người ở Kim Hương thuộc Cao Bình, từng giữ chức Thứ sử Duyên Châu. Thường nghiện ngập rượu chè lại tham lam nhũng nhiễu nên bị cách chức. Lúc ngã bệnh, trong cơn mê sản thường thấy hình dạng người rợ Hồ hãm hại rồi mất.

  6 Tống văn Đế tên Nghĩa Long, con của Tống Vũ đế, ở ngôi 30 năm.

  7 Lúc còn nhỏ được người chú hỏi về cái chí của Tông Xác, Xác trả lời: "Nguyện thừa trường phong phá vạn lý lãng". Vương Bột (buổi Sơ Đường) một hôm đi thăm thân phụ làm quan Lệnh ở Giao Chỉ, lúc qua Nam Xương được dự bữa tiệc tại Đằng Vương Các. Nhân bữa tiệc ấy Vương Bột đã làm bài "Đằng vương Các tự" lời cực kỳ diễm lệ, trong ấy có câu: "Hữu hoài đầu bút, mộ Tông Xác cho trường phong" (Sẵn hoài bảo vứt cây bút, ngưỡng mộ cơn gió dài của Tông Xác).

  8 Biểu là bài văn của thần dân dâng lên vua, để chúc mừng thì gọi là hạ biểu, hoặc để tạ ơn gọi là tạ biểu, hoặc để bày tỏ điều gì...

  9 Tống Minh Đế tên là Úc, con của Văn Đế ở ngôi được 8 năm.
   
 8. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Nguyễn Trường Nhân (đúng là Lý Trường Nhân-ND)1 đời Minh Đế nhà Tống làm Thứ sử.
  Thầm Hoán đời Cao Đế (479- 482-ND) nhà Tề2 làm Thứ sử. Nguyễn Thúc Hiến (đúng là Lý Thúc Hiến-ND)3.
  Nguyễn Thúc Hiến là em họ của Nguyễn Trường Nhân. Trường Nhân chết, Thúc Hiến lên thay lãnh chức việc Giao Châu. Nhưng vì hiệu lệnh chưa thể thi hành được mới cầu mong ở nhà Tống chức Thứ sử. Vua Tống lại dùng Thầm Hoán làm Thứ sử, dùng Thúc Hiến làm chức Thái thú hai quận Võ Bình
  và Tân xương.

  Thúc Hiến được mệnh lệnh của triều đình rồi, bèn đem binh chiếm giữ nơi hiểm yếu không chịu
  lệ thuộc Thầm Hoán. Thầm Hoán dừng lại ở Uất Lâm rồi bị bịnh mà chết.

  Đến năm thứ nhất niên hiệu Kiến nguyên (năm Kỷ vị-749-ND) vua Cao Đế nhà Tề cho Thúc Hiến làm Thứ sử. Thúc Hiến nhận được triều mệnh lệnh lại dứt bỏ hẳn việc cống hiến.
  Năm thứ 3 niên hiệu Vĩnh minh (năm Ất Sửu-485-ND) vua (Tề Vũ Đế-ND)4 sai Lưu Khải (còn đọc
  Giai-ND) làm Thứ sử để đánh Thúc Hiến, Thúc Hiến sợ hãi theo đường tắt về chầu vua.

  Lưu Khải đời Cao Đế (479-482-ND) nhà Tề làm Thứ sử.
  Phòng Pháp Tông đời Minh Đế (494-498-ND) nhà Tề5 làm Thứ sử. Phục Đăng Chi.
  Pháp Tông làm chức Trường sử. Phục Đăng Chi thấy Pháp Tông nhiều bệnh hoạn mới đem giam
  giữ trong ngôi nhà riêng biệt rồi tước đoạt hết quyền hành. Pháp Tông thích đọc sách, ở trong tù mong
  có sách để xem. Phục Đăng Chi nói: "Sứ quân ở không còn sợ động đến bệnh tật, há xem được sách nữa sao?". Rồi không cho.

  Vua tề cho Đăng Chi làm Thứ sử.

  Pháp Tông được trở về, đi ngang qua Ngũ Lĩnh thì chết.
  Nguyễn Khải (đúng là Lý Khải-ND)6 ời Minh Đế (494-498-ND) nhà tề làm Thứ sử. Nguyễn Tắc (đúng là Lý tắc-ND)7 người đời nhà Lương (502-556-ND)8.
  Nguyễn Khải làm phản, Nguyễn Tắc chém Khải rồi lên thay làm Thứ sử.

  Hầu Tư đời Vũ Đế (502-549) nhà Lương làm Thứ sử.


  1 Lý Trường Nhân: "Đại Việt sử ký toàn thư" chép: Người trong châu là Lý Trường Nhân giết những bộ hạ của châu mục từ Trung
  Quốc sang, rồi chiếm cứ giao Châu làm phản tự xưng là Thứ sử.

  2 Tề Cao đế họ Tiêu, tên Đạo Thành, người Nam Lan Lăng, làm quan nhà Tống, được phong Tề Vương, được nhường ngôi, và ở
  ngôi 4 năm.

  3 "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" chép lại lời phê của sử gia Ngô Sĩ Liên về việc anh em Lý Trường Nhân: Nhà Tề làm
  sai hình pháp. Lý Thúc Hiến là kẻ thân thuộc của loạn thần, khi làm chức châu mục uy lệnh chưa được thi hành thì cầu xin làm chức Thứ sử với triều đình Trung Quốc, khi được triều lệnh lại chống cự với tiền Thứ sử Thầm Hoán ở Uất Lâm. Một khi có chức tước phong cho, có uy lực rồi thì phản bội chống lại quan viên Trung Quốc và không tiến cống nữa.

  Đến lúc Lưu Khải vâng lệnh đem quân tiến đánh, nhà Tề lại cho Lý Thúc Hiến theo đường tắt vào chầu, không nghe tuyên bố tội trạng gì cả. Như thế thì làm sao cho người phục và rạng rỡ quốc thể?

  4 Tề Vũ Đế tên Di, con của Cao Đế, lên ngôi năm Quí Hợi, ở ngôi được 11 năm (483-493).

  5 tề Minh Đế tên Loan, con của Đạo Sinh (con người anh vua Tề Cao Đế) phế Hải lăng Vương, tự lập làm vua, ở ngôi được 5 năm.

  6 xem lại chú thích (64)

  7 xem lại chú thích (64)

  8 Lương Vũ Đế họ Tiêu, tên Diễn, đồng tộc với Tề, cất binh đánh Đông hôn hầu, được phong vương và được nhường ngôi, ở ngôi được 48 năm. Ngôi vua lần lượt truyền đến Lương Giản Đế, Lương Nguyên Đế và Lương Kinh Đế thì dứt. Nhà Lương liên tiếp trị vì (502-556) được 55 năm.

  Dương Phiêu.
  Nguyên trước có người trong châu là Nguyễn Bôn1 làm phản chiếm cứ thành Long Biên, tự xưng
  là Nam Việt Đế, sắp đặt trăm quan, đổi niên hiệu là Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân2.

  Vua Vũ Đế (502-549-ND) nhà Lương phong Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm chức Tư mã để đánh Bôn. Nguyễn Bôn đốc xuất quân lính ba mươi ngàn người để chống lại. Nhưng
  bị thua ở Châu Diên (Phủ Vĩnh Tường trước thuộc Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên-ND) lại thua ở cửa sông Tô Lịch, Nguyễn Bôn phải chạy vào thành Gia Ninh (huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên- ND). Dương Phiêu tiến quân vây thành, Nguyễn Bôn phải chạy vào trong Tân Xương lão (tức là đất Phong Châu cũ thuộc tỉnh Vĩnh yên bây giờ-ND). Nguyễn Bôn lại đốc xuất binh lính hai mươi nghìn người, dàn quân ở hồ Điển Triệt đóng thuyền lớn đầy nghẹt cả hồ. Rồi thì ban đêm nước sông thình lình dâng lên, Trần Bá Tiên đốc suất quân lính men theo dòng nước mà tiến lên trước. Các đội quân đánh trống reo hò để tiến theo. Nguyễn Bôn không chuẩn bị trước vì thế mà thua to phải rút về giữ động Khuất Lão rồi phải bệnh
  mà chết (năm 548-ND).

  Dư đảng sợ thế lực binh lính của Trần Bá Kiên cả bọn kéo về xin hàng.
  Con của Nguyễn Bôn là Thiên Bảo3 vào Cửu Chân, Bá tiên cất binh lính đánh dẹp yên được cả,
  rồi đổi Cửu Chân làm Aí Châu.

  Trần Bá Tiên.

  Vì có công đánh Nguyễn Bôn nên được (vua Vũ Đế nhà Lương-ND) cho giữ chức Binh oai Tướng quân Thứ sử Giao Châu rồi thì được gọi về Bắc.

  Lưu Phương.
  Đời vua Văn Đế4 nhà Tùy năm thứ 2 niên hiệu Nhân thọ (năm Nhâm Tuất-602-ND) giữ chức Soái
  Giao Châu là Nguyễn Phật tử5 chiếm cứ thành Việt Vương làm loạn.

  Con của người anh là Đại Quyền chiếm giữ Long Biên.

  Vua Văn Đế dùng Lưu Phương làm chức Hành quân Tổng quản để đánh Phật Tử. Nguyễn Phật
  Tử sợ xin hàng.

  Trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp (605-616-ND) đời Dưỡng đế nhà Tùy6 vì lâm Ấp làm phản nên vua (nhà Tùy- ND) đổi Nhật Nam làm Hoan Châu, dùng Lưu Phương làm chức Hoan đạo Hành quân Tổng quản để đánh Lâm Ấp.

  Quân lính của Lưu Phương kéo đến sông Xà Lê (còn gọi là Đồ Lê), binh Lâm Ấp đều cỡi voi lớn bốn mặt mà tiến tới. Lưu Phương bèn đào nhiều hố nhỏ, lấy cỏ phủ lên trên rồi ra đánh và giả thua chạy. Quân Lâm Ấp đuổi theo, voi nhiều con bị sụp chết. Nhân đó, dùng binh hùng tiếp tục đuổi đánh, quân  1 Nguyễn Bôn tức Lý Bôn có người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người tàu. Tổ tiên ở đời Tây Hán phải tránh loạn chạy sang Giao Châu,
  đến lúc bấy giờ là 7 đời thành ra người bản xứ. Sau khi dấy binh đánh đuỗi quan Thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư, ông lên ngôi
  Hoàng đế và ở ngôi được 5 năm (544-548). Ông là người tài kiêm văn võ và là người đầu tiên đặt niên hiệu cho nước Nam ta.

  2 Vạn Xuân: Sách "Thái Bình hoàn vũ ký" của Nhạc Sử đời Tống chép là huyện Long Biên có đài Vạn Xuân. Lý Bí đất Giao Chỉ xây
  đài này vào năm Đại Đồng nhà Lương. Nay là xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì có hồ Vạn Xuân, cũng có tên là đầm Vạn Phúc, điện
  Vạn Xuân.

  Theo "Khâm định Việt sử thông giám cương mục": Năm Giáp Tý-544 Tây lịch, niên hiệu Thiên Đức thứ nhất tháng giêng, Lý Bí xưng
  Nam Việt đế và lấy tên nước là Vạn Xuân là ý mong xã tắc được lâu bền muôn đời. Ngài cho xây điện Vạn Xuân làm nơi triều hội.

  3 Theo nhiều sách sử thì Thiên Bảo (tức Lý Thiên Bảo) là người anh họ của Nguyễn Bôn (tức Lý Bôn). Ở đây nói là con của Bôn. Có
  sự nhầm lẫn ở đây chăng?

  4 Tùy Văn Đế, họ dương, tên Kiên, người ở Hoành Nông, làm quan nhà Chu, được phong là Tùy vương, được Chu nhường ngôi, ở
  ngôi 16 năm (589-604).

  5 Đúng là Lý Phật Tử.

  6 Tùy Dưỡng Đế tên Quảng, con của Văn Đế, ở ngôi 12 năm (605- 616) bị Vũ Văn Hóa Cập giết.


  Lâm Ấp thua to, bị bắt cắt tai có đến vạn cái. Lưu Phương đuổi đánh nhiều lần đều được thắng lợi cả.
  Đuổi theo hướng nam, qua trụ đồng của Mã Viện, tới ngày thứ tám thì tới kinh đô của nước Lâm Ấp. Vua nước Lâm Ấp là Phạm Chí phải bỏ thành mà chạy trốn. Lưu Phương vào thành lấy thần chủ trong miếu
  18 cái đều đút bằng vàng cả.

  Lưu Phương khắc đá ghi công rồi trở về. Giữa đường bị bệnh mà chết. Khâu Hòa.
  Vào năm thứ 5 niên hiệu Vũ Đức (năm Nhâm Ngọ- 622- ND) vua Cao Tổ1 nhà Đường trao cho
  Khâu Hòa chức Đại tổng Quản, tước Đàm quốc công, Hòa lại tâu xin đặt chức Đô hộ Phủ chúa.

  Lưu Diên Hựu.
  Năm thứ nhất niên hiệu Điều lộ (năm Kỷ Mão- 679-ND) vua Cao Tông2 nhà Đường đổi chức Thứ
  sử An Nam làm Đô hộ phủ Giao Châu, dùng Diên Hựu làm quan Đô hộ.

  Theo lệ cũ đối với di lão3 chỉ phải thâu phân nữa số thuế, Lưu Diên Hựu lãnh trách nhiệm thâu thuế, ra lệnh thâu vào đủ nguyên số. Dân chúng oán giận. Người đầu sỏ trong đám oán giận là Lý Tự Tiên4 bị Lưu Diên Hựu giết chết. Dư đãng bèn nổi loạn vây phủ thành mà giết Diên Hựu.

  Khúc Lãm.

  Khúc Lãm, thời vua Trung Tông (705- 710-ND)5, nhà Đường làm quan Đô hộ, vì tham lam tàn bạo mất lòng dân nên bị chức Tư lục là Cam Mãnh giết.

  Trương Thuận.
  Thời vua Túc Tông (756-762-ND)6 nhà Đường làm quan đô hộ. Trương Bá Nghi.


  1 Đường Co Tổ họ Lý, tên uyên, dòng dõi của Tây Lương Vương, Lý Nhật Cao, nối theo tước của tổ tiên làm Đường Công, giữ Thái
  Nguyên, dấy binh, được phong làm Đường Vương, sau cướp ngôi nhà Tùy. Lên ngôi ở Trường Sa, ở ngôi được 9 năm (618- 626).

  2 Đường Cao Tông tên Trị, con của Thái Tông, ở ngôi được 34 năm (650 - 683).

  3 Di lão: theo ông Nguyễn Khắc Thuần thì không nên dịch hoặc nếu dịch thì: "người già ở miền đất man di". Riêng chúng tôi, không dịch không chịu được mà dịch ra cũng không hợp ý. dịch tàm tạm để bớt bực mình thì: "người già cả nghèo hèn quê kệch", rườm quá không ổn! Đó, người Trung Quốc thế đấy, họ thường gọi các nước nhỏ ở chung quanh họ là di. Nói gì thì nói, khi dùng chữ di, không thể họ không có ý miệt thị ở trong đó. Cũng bỡi chữ "di" này mà xảy ra chuyện sau đây.

  Triều vua Quang Trung, sứ giả Võ Huy Tấn sang nhà Thanh tiến cống. Ngồi chờ ở quán, bất chợt Ông Võ thấy quyển sổ do viên quan lại thuộc nhà Thanh chép những vật tiến cống. Cuối dòng có hai chữ "di quan" nghĩa là của viên quan nước man di, để chỉ
  sứ bộ An Nam ta. Giận lắm nhưng nghĩ, to tiếng nặng lời với tên lại thuộc không ích gì. Ông Võ bèn chiết tự chử Di và thấy: chữ
  cung là cung nỏ hợp với chữ qua là giáo mác thì thành chữ Di và ông ghi ngay vài quyển sổ ấy bài thơ:

  "Cứ gọi là Di cũng chẳng sao

  "Di này sẵn có đủ cung đao

  "Giang sơn thường xuất trang hào kiệt

  "Trọng nghĩa nhân mà tỏ chí cao.

  Cả vua quan trong triều đều chuyền tay nhau đọc bài thơ và rất kính phục, rất trọng đãi sứ giả nước An Nam. Và, từ đó khi nói về
  nước ta, dân ta họ không dùng chữ Di nữa.

  Bài thơ bằng chữ Hán, tôi nghe được cách đây hơn 30 năm. bây giờ chỉ nhớ đại ý, cho nên chuyển sang Việt ngữ, tất nhiên không
  được sát nghĩa.

  4 Lý Tự Tiên: "Đại Việt sử ký toàn thư" chép: Mùa thu tháng 7 năm Đinh Hợi- Tây lịch 687, sau khi Lý Tự Tiên tuẫn nạn Đinh Kiến tụ
  hợp nhân dân vây phủ thành và Đinh Kiến giết Lưu Diên Hựu.

  5 Đường Trung Tông, tên Triết, con của vua Cao Tông lên ngôi năm Giáp Thân (năm 684) ở ngôi chưa được một năm thì bị Vũ Hậu phế, dời ngai về Phong Châu rồi cho em ngài lên thay, tức Đường Duệ Tông. Đến năm Ất Tỵ (705) ngài lại lên ngôi, năm Canh Tuất (năm 710) bị ngộ sát.

  6 Đường Túc Tông tên Hạnh, con vua Huyền Tông, ở ngôi được 7 năm.
   
 9. Zodiac

  Zodiac New Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  336
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Trương Bá Nghi là con của Trương Thuận.

  Năm thứ 2 niên hiệu Chí Đức (năm Đinh Dậu- 757-ND) vua Túc Tông nhà Đường đổi An Nam thành Trấn Nam đô hộ phủ dùng Trương Bá Nghi làm quan đô hộ.

  năm thứ 2 niên hiệu Đại Lịch (năm Đinh Tỵ-767-ND) đời vua Đại Tông nhà Đường, Trương Bá nghi xây lại La Thành.

  Đến năm thứ 3 (năm Mậu Thân- 768-ND) thì đổi lại là An Nam đô hộ phủ. Cao Chánh Bình.
  Đời vua Đại Tông1 nhà Đường làm quan đô hộ.

  Triệu Xương, lên thay Cao Chánh Bình làm quan đô hộ.
  Đến năm thứ nhất niên hiệu Trình Nguyên (năm Ất Sửu- 785-ND) đời vua Đức Tông2 nhà
  Đường, Triệu Xương tâu lên xin đặt ra Nhu Viễn quân.

  Bùi Thái, lên thay Triệu Xương làm quan đô hộ, bị người ở trong phủ là Vương Quí Nguyên giết rồi dùng Triệu Quân làm quan đô hộ3.

  Triệu Quân. Lý Tượng Cổ.
  Đời vua Hiến Tông (806-820)4 nhà Đường, Triệu Quân và Lý Tượng Cổ làm quan đô hộ bị người trong phủ là Dương Thanh giết5.

  Nguyễn Nguyên Gia (đúng là Lý Nguyên Gia-ND).

  Vào năm thứ 2 niên hiệu Trường Khánh (năm Nhâm Dần- 822- ND) vua Mục Tông6 nhà Đường dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ. Nguyên Hỷ thấy gần cửa thành có dòng nước chảy ngược mới sợ rằng người trong châu đa số sẽ sinh chuyện phản trắc. Nhân đó mới bói quẻ, xem cái thành hiện tại ấy như
  thế nào. Lúc bấy giờ, có cái thành nhỏ vừa mới đắp. Người xem bói, xem tướng nói rằng sức ông không
  đủ để bồi đắp cái thành lớn, 50 năm sau sẻ có người họ Cao đóng đô ở đấy mà xây dựng vương phủ.

  Đến khoảng niên hiệu Hàm Thông (841- 873-ND) đời vua Ý Tông7 nhà Đường, Cao Biền đắp thêm La Thành.

  Hàn Ước người Võ Ninh, thuộc lãng châu, vốn tên là Trọng Cách. Trong khoảng niên hiệu Thái
  Hòa (827- 835- ND) vua Đường Văn Tông8 bãi bỏ chức đô đốc Giao Châu, toàn cõi Giao Châu đều thuộc
  về An Nam Đô Hộ phủ. Nhà vua dùng Hàn Ước làm quan đô hộ.
  Võ Hồn người thời Vũ Tông (841- 846- ND) nhà Đường1.  1 Đường Đại Tông tên Dự, con Túc Tông, ở ngôi được 17 năm (763-779).

  2 Đường Đức Tông tên Quát, con của Đại Tông, ở ngôi được 25 năm (780- 804).

  3 "Đại Việt sử ký toàn thư " chép:Triệu Xương sang đô hộ cõi An Nam, dân rất cảm phục. Ông tại chức suốt 17 năm An nam yên ổn, sau vì đau nơi chân nên xin về cố quốc. Nhà Đường cho Đinh Bộ Lang trung Bùi Thái sang thay Triệu Xương. Đến năm Quý Tỵ- Tây lịch 803, tướng trong châu là Vương Quý Nguyên đuổi Bùi Thái. Vua nhà Đường thấy Triệu Xương tuổi ngoại thất tuần song trình bày việc gì cũng tinh tường minh bạch, vua lấy làm lạ, lại trao cho Triệu Xương chức Giao Châu đô hộ.

  4 Đường Hiến Tông tên Thuần, con của Thuận Tông ở ngôi được 15 năm.

  5 Dương Thanh, người Giao Châu là tù trưởng của người Mán, về sau làm Hoan Châu Thứ sử. Lúc bấy giờ có Lý Tượng cổ là dòng giống tông thất nhà Đường, được nhà Đường cho làm An Nam Đô hộ. Tham lam, hà khắc, mất lòng dân Lý Tượng Cổ bị Dương Thanh đang đêm kéo quân về đánh úp, lấy Giao Châu giết Lý Tượng Cổ.

  6 Đường Mục Tông tên là Hằng, con của Hiến Tông, ở ngôi được 4 năm (821- 824).

  7 Đường Ý Tông tên là Xác (Giác), con của Tuyên Tông, ở ngôi được 14 năm (860- 873).

  8 Đường Văn Tông tên là Ngang, con vua Mục Tông, ở ngôi được 14 năm (827- 840).


  Bùi Nguyên Hữu2 người thời Vũ Tông nhà Đường.
  Nguyễn Trác3 đời Tuyên Tông (847- 859- ND)4 nhà Đường làm quan đô hộ Kinh Lược sứ. Vương Thúc.
  Thân phụ là Vương Khởi. Vương Thúc lá con (trai) của Vương Khởi vậy.

  Vương Yhức đậu Tiến sỉ đệ5 và là người giỏi nhất trong các hàng quan lại. Được thăng chức Điện trung Thị ngự sử.

  Trong khoảng niên hiệu Đại Trung (847- 859- ND) đời vua Tuyên Tông nhà Đường, Vương Thức làm Thứ sử Tấn Châu thì được thuyên chuyển sang làm quan đô hộ An Nam.
  Lý Hộ6.

  Năm thứ 12 niên hiệu Đại Trung (năm Mậu Dần- 858-ND) đời vua Tuyên Tông nhà Đường, Lý Hộ
  lên thay Vương Thức làm quan Đô hộ. Tháng chạp người Mường đưa quân Nam Chiếu vào đánh úp cướp phá bản phủ, Lý Hộ phải chạy sang Võ Châu.

  Năm sau, Lý Hộ tập hợp thổ binh đánh quân Mường lấy lại phủ thành.

  Vua Ý Tông nhà Đường chê trách Lý Hộ về việc để cho phủ thành thất thủ, mới giáng xuống làm chức Tư Hộ ở Đam Châu.

  Trong khoảng niên hiệu Hàm Thông (860- 873- ND), vua Ý Tông nhà Đường bãi bỏ phủ An Nam
  Đô hộ, đặt hành Giao Châu ở Hải Môn, rồi cải đổi trở lại.

  Vương Khoang thay Lý Hộ làm quan Đô hộ. Thái Tập7.
  Trong khoảng niên hiệu Hàm Thông (860- 873- ND) đời vua Ý Tông nhà Đường, Nam Chiếu đốc suất Man binh kéo sang cướp phá.

  Vua Ý Tông dùng Quan Sát sứ Hồ Nam là Thái Tập thay Vương Khoang, rồi đem các đạo binh: Đan, Hoạt, Từ, Biện, Kinh, Tương Đàm và Ngạt đi đánh quân Nam Chiếu. Man binh bèn kéo nhau đi. Lúc bấy giờ Quan Tiết độ sứ Lãnh Nam là Thái Kinh sợ Thái Tập lập được công mới bãi binh. Thái tập thấy Man binh mãi cướp phá chưa yên mà quân lính thì mệt mỏi trễ biếng, lương thực thì hết, đánh nhau


  1 Đường Vũ Tông tên là Triền, con Triền, con của vua Mục Tông, ở ngôi được 6 năm.

  2 "Đại việt sử ký toàn thư" chép: là Bùi Nguyên Hựu, "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" chép là Bùi Nguyên Dụ.

  3 Đúng là Lý Trác.

  4 Đường Tuyên Tông tên là Thầm, con của Hiến Tông ở ngôi 13 năm.

  5 Bên nước ta mãi đến thời nhà Lý mới bắt đầu có thi cử. Nhưng thi hội phải đợi đến nhà Trần. Năm 1232 vua Trần Thái Tông mở khóa thi Thái học sinh (tức tiến sỉ). Đến năm Đinh Mùi (1247) đặt ra tam khôi: Trạng nguyên, Bảng Nhãn, Thám hoa. Khoa thi năm 1247 này có ông Lê Văn Hưu đỗ Bảng mhãn. Ông là sử gia có tài của nước ta.

  6 Có sách chép năm 858 nhà Đường dùng Vương Thức làm quan Kinh lược Đô hộ sứ. Đến năm 860 nhà Đường dùng Lý Hộ làm quan Đô hộ và cũng năm này quân Nam Chiếu công hãm thành phủ, Lý Hộ bỏ chạy.

  Lại theo "Tư trị thông giám" thì sử này chép: Lý Hộ đến phủ liền giết viên tù trưởng Mán là Đỗ Thủ Trừng. Bộ hạ của Đỗ Thủ Trừng
  xúi giục quân Nam Chiếu vây đánh phủ thành. Lý hộ thua chạy về Vũ Châu. Vua Đường trách Lý Hộ về tội sát hại Thủ Trừng, lại làm mất phủ thành bèn giáng Lý Hộ làm Tư Hộ Đam Châu, sau lại lưu đày dài hạn ở Nhai Châu và Diêm Châu. Đồng thời muốn thu phục lòng dân, cốt cho yên, vua Đường mới truy tặng cho thân phụ của Thủ Trừng là Đỗ Tồn Thành chức kim ngô tướng quân.

  "Khâm định Việt sử Thông giám cương mục" chép: Đỗ Tồn Thành bị quan Đô hộ Lý Trác giết. Đám dân Mán oán giận, đem quân Nam Chiếu vào cướp phá. Lý Trác là một viên quan tham lam tàn bạo, hà khắc và tham nhũng. Y thường mua ép bò ngựa của người Mán, mỗi đấu muốn đổi một con bò.

  7 Thái Tập: "Đại Việt sử ký toàn thư" cũng chép là thái tập, song có sách chép là Sái Tập.


  mười phần ắt chết. Do đó, mới làm tờ trạng giải bày dâng lên viên quan Trung Thư là Tỉnh Thời1. Tỉnh
  Thời xem bài trạng mà vì tin lời của Thái Kinh nên rốt cuộc không cứu xét gì cả.

  Đến năm thứ 4 (niên hiệu Hàm Thông năm Quý Vị- 863- ND) mùa xuân, tháng giêng Nam Chiếu
  lại đốc suất năm vạn Man binh sang đánh. Phủ thành lại bị công hãm mà viện binh thì không đến. Quân
  tả hửu của Thái Tập ra sức đánh. Thái Tập, mình trúng mười mũi tên, muốn xuống thuyền mà không kịp phải chết chìm dưới nước. Lúc ấy có tướng được phong tước Ngu hầu Kinh Nam là Nguyên Duy Đức bảo binh sĩ rằng: "Bọn chúng ta không có thuyền bè, xuống nước thì chết, chi bằng hãy quay trở lại phủ thành cùng với Man binh đánh nhau, mỗi một thân xác của chúng ta đổi hai mạng quân Man cũng có lợi". Rồi bèn từ phía đông cửa La Thành mà tiến vào. Quân Man không phòng bị. Nguyên Duy Đức tung lính vào đánh giết hơn hai chục ngàn người. Ngày hôm sau, tướng của Man binh là Dương Tư Tấn ra đánh. Nguyên Duy Đức tử trận. Man binh nhân đó mà giết địch quân gồm mười lăm vạn.
  Sau đó, vua ý Tông nhà Đường cho lưu lại hai vạn người2. Các đạo binh còn lại được gọi về. lại
  bãi bỏ phủ Đô hộ An Nam đặt Hành Giao Châu ở Trấn Hải Môn3, dùng Tống Nhung làm Thứ sử Giao
  Châu. Đến tháng 7 thì đặt phủ Đô hộ trở lại.

  Năm thứ 5 niên hiệu Hàm Thông (năm Giáp Thân- tức 864- ND) vua Đường Ý Tông cho Quan Tổng Quản Kinh Lược sứ là Trương Ân đương luôn các việc ở An Nam. Trương Ân dừng lại, chứ không chịu tiến nhiệm. Hạ Hầu tiến cử Cao Biền đến thay Trương Ân.
  Cao Biền4.

  Cao Biền tự là Thiên Lý cháu của Cao Sùng Văn vậy. Ở trong quân ngũ thì nhún nhường. Thích đọc sách, ưa đàm luận về người xưa. Lúc nhỏ theo giúp ông Châu Thúc Minh. Một hôm có hai con chim (diều hâu) đang bay, Cao Biền trương cung mà khấn rằng: "Nếu tôi được phú quý thì bắn trúng vậy". Rồi bắn một phát mà hai con chim đều xâu vào mũi tên. Dân chúng vô cùng kinh ngạc mới gọi Cao Biền là: "Lạc điêu thi ngự". Sau vì có công, Cao Biền được thăng làm Phòng ngự sứ Tần Châu (thuộc tỉnh Thiểm Tây bây giờ-ND).
  Lúc bây giờ đất đai Giao Châu đã lọt vào tay quân Nam Chiếu5 Hết cả.

  Năm thứ 5 niên hiệu Hàm Thông (tức năm Giáp Thân- 864 đời vua Ý Tông nhà Đường) vì Cao
  Biền là Kiêu vệ tướng quân6 nên được cho lãnh chức Kinh lược chiêu thảo sứ phủ Đô hộ An Nam. Nhà  1 Sách "Đại Việt sử ký toàn thư" thì chép là: "Thời Tướng" và dịch giả sách ấy dịch là "Quan tể tướng đương thời". Riêng sách này
  chép là "Tỉnh Thời".

  2 Sách "Đại việt sử ký toàn thư" chép: Quân nam chiếu lưu ở đấy hai vạn quân sai tướng Man là Dương Tư Tấn chiếm giữ thành
  Giao Châu. Sách này lại chép số quân hai vạn là quân nhà Đường (?)

  3 Trấn Hải Môn: "Đại Thanh nhất thống chí" chép: Trấn Hải Môn ở cách phía Tây Huyện Bác Cạch Châu thuộc Uất Lâm 15 dặm, xưa
  là lối sang An Nam. Hải Môn ở đây không phải là cửa biển tức không phải Hải Môn thuộc Hải Dương. Nơi Ngô Quyền đánh Hoằng
  Tháo.

  4 Trong sách này chép: Tháng 9 năm Giáp Thân- Tây lịch 864 Cao Biền đến Châu Nam Phong, dân Man đông đến 50.000 người
  đang mùa gặt, Cao Biền đánh úp một trận, giết hại dữ dội... Sách "Đại Việt sử ký toàn thư" chép: Tháng 9 năm Ất Dậu Tây lịch
  865 Cao Biền đến Nam Định. Quân Mán ở Phong Châu gần 5 vạn vừa gặt lúa ngoài ruộng, Cao Biền đánh úp cả phá quân Mán.

  Ta thấy hai bộ sách chép về năm mà họ Cao đánh lén không hợp nhau. Nhưng việc đánh dân Mán thì phù hợp. Nhân lúc đàn ông, đàn bà, già trẻ đang gặt lúa mà đánh úp một trận sát hại sinh linh vô tội quá mức như thế rõ là bất nhân, bất nghĩa, hèn hạ. Về sau lại chiếm giữ bản châu rồi xưng vương thì rõ là phản quốc.

  Sách "Đường thư" đã liệt Cao Biền vào một trong tám truyện kẻ phản quốc.

  5 Nam Chiếu: Một dân tộc gốc người Thái, Đã dựng nên một vương quốc trải dải từ Vân Nam (Trung Quốc) đến phía tây bắc Giao Châu. Lãnh thổ này gồm một phần đất tỉnh Vân nam. Trước đó có sáu vương quốc là Mông Huề, Việt Thác, Lãng Khung, Đằng Đạm, Thi Lãng, Mông Xá. Người các vương quốc này gọi chiếu là vua. Mông Xá là Nam Chiếu. Dần dần Nam Chiếu được dùng như
  tên trước.

  Lúc bấy giờ tại Giao Châu Vua Nam Chiếu là Mông Thế Long cho Đoàn Tù Thiên làm Tiết độ sứ và phong cho Đông Tư Tấn quản lãnh việc quân.

  6 Vị tướng dũng mãnh đóng quân ở ngoài cõi.
   
 10. phanthaianh

  phanthaianh Hội Viên Kim Cương

  Tham gia ngày:
  22 Tháng bảy 2006
  Bài viết:
  121
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Đại Việt Sử Lược(Khuyết Danh)

  Bạn sưu tầm tài liệu nhiều thật, mấy bữa nay đọc mấy bài của bạn thôi cũng muốn xỉn :(
   

Chia sẻ trang này