Cổ Tạo Mệnh Tướng Địa Phú Quý Ca

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi Theanh, 9 Tháng mười một 2006.

 1. Theanh

  Theanh Hội viên Kim Cương

  Tham gia ngày:
  4 Tháng tám 2006
  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  0
  古造命相地富貴歌
  Cổ Tạo Mệnh Tướng Địa Phú Quý Ca  先君富地看陰鎖
  Tiên quân phú địa khán Âm Tỏa .
  Tiên phụ xem đất phát phú phải có sơn khóa nơi thủy khẩu

  有關有鎖軸須真
  Hữu Quan hữu Tỏa trục tu chân
  Có đóng có khóa thì đích mới chân .

  十里十鎖稅千石
  Thập lý thập Tỏa thoát thiên thạch
  Mười dặm mười khóa thuế nghìn thạch .

  舉此推之憊若神
  Cử thử suy chi bại nhược Thần
  Lấy đó mà suy ứng như Thần .

  無關有鎖亦推壬
  Vô Quan hữu Tỏa diệc suy nhâm
  Không đóng có khóa cũng nên vương .

  無鎖有關處糧定
  Vô Tỏa hữu Quan xứ lương định
  Không khoa có đóng xứ nhiều lương .

  此是軸地真定訣
  Thử thị trục địa chân định quyết
  Đó là đích địa chân định quyết .

  局受朝近癸不停
  Cục thụ triều cận quý bất đình
  Cục lấy triều gần quý không dừng .

  求似之玄屈曲去
  Cầu tự chi huyền khuất khúc khứ
  Muốn như chữ chi , huyền , quanh co đi .

  不論陰陽混雜種
  Bât luận Âm Dương hỗn tạp chủng
  Chẳng luận âm dương hỗn loạn

  若是脫龍井就局不合星也
  Nhược thị thoát Long Tỉnh tựu cục bất hợp tinh dã
  Nếu trật Long mạch mà làm theo cục thì không hợp tinh thể .

  積銀於今漏泄此天機
  Tích Ngân ư kim lậu tiết thử thiên cơ
  Tích Ngân nay tiết lộ thiên cơ này .

  莫把山家去亂評
  Mạc bả sơn gia khứ loạn bình
  Chớ lấy Sơn Gia mà phê bình bậy .

  告君貴地有原因
  Cáo quân quý địa hữu nguyên nhân
  Bảo anh đất quý có nguyên nhân .

  龍 穴 砂 水要羅星龍精
  Long Huyệt Sa Thuỷ yếu La Tinh Long tinh
  Long ,Huyệt , Sa , Thủy muốn có La Tinh Long thần .

  貫地水口在此鎖
  Quý địa thuỷ khẩu tại thử Tỏa
  Qúy địa thủy khẩu khóa tại đó .

  軸地何曾宥此星
  Trục địa hà tầng hựu thử tinh
  Đất huyệt đích không thể xót sao đó .

  軸地須求軸年
  Trục địa tu cầu trục niên
  Huyệt đích nên tìm hợp năm thích đáng .

  月貴 地良 貫格 尋山家定得富貴
  Nguyệt quý địa lương quán cách tầm sơn gia định đắc phú quý
  Tháng tốt , đất tốt luôn cách tìm sơn , nhất định gia đình được phú quý .

  真好選四噪兩手情
  Chân hảo tuyển tứ Thú lưỡng thủ tình
  Đất tốt có đủ 4 thú hai tay long hổ lại muốn ôm vào .

  楊公雲不得吉籠得吉課也
  Dương Công vân bất đắc cát lung đắc cát khóa dã
  Dương Công nói không đắc cát Long thì chọn cát khóa vậy .
  應軸貴旺人家
  Ứng trục quý vượng nhân gia
  Được đích ứng vào sẽ quý vượng nhân gia .

  又曰地小課大先凶後吉
  Hựu viết địa tiểu khóa đại tiên hung hậu cát
  Lại nói đất nhỏ mà làm lớn trước xấu sau tốt .

  得合吉噪更妙
  Đắc hợp cát Thú cánh diệu
  Nếu hợp cát Thú càng thêm tốt .

  但不必強求耳何為小八字
  Đãn bất tất cưỡng cầu nhĩ hà vi tiểu bát tự
  Chẳng cần cưỡng cầu vì là nước tiểu bát tự .

  只取山命得會年月更會三合補扶
  Chỉ thu sơn mệnh đắc hội niên nguyệt cánh hội tam hợp bổ phù .
  Chỉ cần lấy sơn mệnh được hội niên nguyệt thêm hội tam hợp bổ xung .

  不犯刑沖克泄便稱吉
  Bất phạm hình xung khắc tiết tiện xưng cát
  Không phạm hình xung , khắc tiết thì là cát

  吉福但未合祿貴拱夾大格耳
  Cát phúc đãn vị hợp lộc quý củng giáp đại cách nhĩ
  Phúc địa nhưng không đại cách , vì chưa hợp Lộc Mã Quý Nhân cung hộ .

  Thế Anh sưu tầm , Cụ Tri Tri dịch và hiệu đính !!!
  Kính Cảm Ân Cụ !!!
   

Chia sẻ trang này